Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B253 / 2016 27-06-2016 Propunere legislativă pentru completarea Codului Fiscal
  Opinii trimise (1)
  2 B255 / 2016 03-07-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile
  Nu sunt opinii trimise
  3 B261 / 2016 08-07-2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
  Nu sunt opinii trimise
  4 B262 / 2016 08-07-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  Nu sunt opinii trimise
  5 B263 / 2016 09-07-2016 Propunere legislativă pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei produsă din sursele regenerabile biomasă, biogaz şi energie geotermală
  Nu sunt opinii trimise
  6 B264 / 2016 09-07-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 2003 - CODUL MUNCII
  Opinii trimise (2)
  7 B265 / 2016 10-07-2016 Propunere legislativă privind achiziţionarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu- Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ştefăneşti, Judeţul Argeş de către Ministerul Culturii
  Nu sunt opinii trimise
  8 B270 / 2016 11-07-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  Nu sunt opinii trimise
  9 B278 / 2016 12-07-2016 Propunere legislativă privind aprobarea Programului "Case sociale în mediul rural"
  Nu sunt opinii trimise
  10 B281 / 2016 15-07-2016 Propunere legislativă privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule
  Nu sunt opinii trimise
  11 B282 / 2016 16-07-2016 Propunere legislativă pentru completarea art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  Nu sunt opinii trimise
  12 B287 / 2016 18-07-2016 Propunere legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Locomotivelor din Dej
  Nu sunt opinii trimise
  13 B294 / 2016 22-07-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
  Nu sunt opinii trimise
  14 B295 / 2016 24-07-2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Nu sunt opinii trimise
  15 B296 / 2016 24-07-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
  Opinii trimise (1)
  16 B299 / 2016 07-08-2016 Propunere legislativă privind stimularea personalului de cercetare, inovare, dezvoltare din universităţi, în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală a României
  Nu sunt opinii trimise
  17 B300 / 2016 07-08-2016 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în administrarea Universităţii Politehnica din Bucureşti
  Nu sunt opinii trimise
  18 B313 / 2016 08-08-2016 Propunere legislativă privind tichetele de bicicletă
  Nu sunt opinii trimise
  19 B326 / 2016 13-08-2016 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.297/2015 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al Judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav".
  Nu sunt opinii trimise
  20 B339 / 2016 20-08-2016 Propunere legislativă pentru înființarea Festivalului Internațional ”București - Pasărea Măiastră”
  Nu sunt opinii trimise
  21 B340 / 2016 21-08-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
  Nu sunt opinii trimise