Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B537 / 2016 10-12-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Nu sunt opinii trimise
  2 B538 / 2016 10-12-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Opinii trimise (1)
  3 B542 / 2016 10-12-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 republicată, privind circulaţia pe drumurile publice
  Opinii trimise (10)
  4 B543 / 2016 10-12-2016 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
  Opinii trimise (1)
  5 B547 / 2016 11-12-2016 Propunere legislativă pentru modificarea art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  6 B548 / 2016 11-12-2016 Propunere legislativă pentru modificarea art. 199 "Violenţa în familie" din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal
  Nu sunt opinii trimise
  7 B549 / 2016 11-12-2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
  Nu sunt opinii trimise
  8 B555 / 2016 17-12-2016 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.50 din Legea nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
  Nu sunt opinii trimise
  9 B558 / 2016 17-12-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale
  Nu sunt opinii trimise
  10 B562 / 2016 18-12-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
  Nu sunt opinii trimise
  11 B571 / 2016 24-12-2016 Propunere legislativă pentru completarea şl modificarea alin (5) al art 65 din Legea nr. 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Nu sunt opinii trimise
  12 B573 / 2016 24-12-2016 Propunere legislativă privind prevenirea şi combaterea "bullying"-ului/”mobbing”-ului
  Nu sunt opinii trimise
  13 B578 / 2016 30-12-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată
  Nu sunt opinii trimise
  14 B581 / 2016 31-12-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
  Nu sunt opinii trimise
  15 B593 / 2016 01-01-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şii promovarea drepturilor copilului şi a Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
  Nu sunt opinii trimise
  16 B594 / 2016 01-01-2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
  Opinii trimise (1)
  17 B595 / 2016 01-01-2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  18 B596 / 2016 01-01-2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
  Opinii trimise (2)
  19 B597 / 2016 01-01-2017 Propunere legislativă privind înfiinţarea Agenţiei Resurselor Statului pentru administrarea Fondului Suveran de Investiţii
  Nu sunt opinii trimise
  20 B598 / 2016 02-01-2017 Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 65,1 ha, reprezentând trupul de pădure "Şipote", aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Direcţia Silvică Suceava, ca pădure-parc în domeniul public al Municipiului Suceava pentru amenajarea unei zone de agrement ce va constitui obiectul unui Proiect European realizat în parteneriat cu Zona Metropolitană Suceava
  Nu sunt opinii trimise
  21 B599 / 2016 02-01-2017 Propunere legislativă pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei
  Nu sunt opinii trimise
  22 B600 / 2016 06-01-2017 Propunere legislativă privind reglementarea activităţii de recuperarea debitelor
  Nu sunt opinii trimise
  23 B601 / 2016 06-01-2017 Propunere legislativă privind unele măsuri tranzitorii referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice
  Nu sunt opinii trimise
  24 B603 / 2016 07-01-2017 Propunere legislativă pentru modificatrea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
  Nu sunt opinii trimise
  25 B609 / 2016 07-01-2017 Propunere legislativă privind înfiinţarea Panteonului României
  Nu sunt opinii trimise
  26 B610 / 2016 08-01-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
  Nu sunt opinii trimise
  27 B615 / 2016 10-01-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
  Nu sunt opinii trimise
  28 B618 / 2016 20-01-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
  Nu sunt opinii trimise
  29 B630 / 2016 03-02-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, republicată
  Nu sunt opinii trimise