Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B299 / 2016 07-08-2016 Propunere legislativă privind stimularea personalului de cercetare, inovare, dezvoltare din universităţi, în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală a României
  Nu sunt opinii trimise
  2 B300 / 2016 07-08-2016 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în administrarea Universităţii Politehnica din Bucureşti
  Opinii trimise (1)
  3 B313 / 2016 08-08-2016 Propunere legislativă privind tichetele de bicicletă
  Nu sunt opinii trimise
  4 B326 / 2016 13-08-2016 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.297/2015 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al Judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav".
  Opinii trimise (1)
  5 B339 / 2016 20-08-2016 Propunere legislativă pentru înființarea Festivalului Internațional ”București - Pasărea Măiastră”
  Nu sunt opinii trimise
  6 B340 / 2016 21-08-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
  Nu sunt opinii trimise
  7 B353 / 2016 26-08-2016 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului
  Nu sunt opinii trimise
  8 B357 / 2016 27-08-2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 10 din Legea nr.26/1990 privind registrul comerţului
  Nu sunt opinii trimise
  9 B358 / 2016 27-08-2016 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
  Nu sunt opinii trimise
  10 B359 / 2016 27-08-2016 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
  Nu sunt opinii trimise
  11 B360 / 2016 27-08-2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
  Nu sunt opinii trimise
  12 B365 / 2016 28-08-2016 Propunere legislativă pentru completarea prevederilor Legii nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
  Nu sunt opinii trimise
  13 B387 / 2016 29-08-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
  Nu sunt opinii trimise