Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B410 / 2016 29-10-2016 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot în afara teritoriului României
  Nu sunt opinii trimise
  2 B411 / 2016 29-10-2016 Propunere legislativă privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu şi de regim juridic special
  Opinii trimise (1)
  3 B428 / 2016 01-11-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului republicată în 2008
  Nu sunt opinii trimise
  4 B439 / 2016 05-11-2016 Propunere legislativă pentru abrogarea art. 87 (1), litera f, din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
  Opinii trimise (1)
  5 B447 / 2016 06-11-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin. 3, al art.169 indice 1 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată in Monitorul Oficial nr. 852, din 20 decembrie 2010
  Opinii trimise (4)
  6 B455 / 2016 13-11-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 510/24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare
  Opinii trimise (1)
  7 B457 / 2016 13-11-2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
  Opinii trimise (1)
  8 B458 / 2016 13-11-2016 Propunere legislativă privind transmiterea dreptului de administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, situate în portul Tulcea, din administrarea Ministerului Transporturilor şi din concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea
  Nu sunt opinii trimise
  9 B460 / 2016 18-11-2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice
  Nu sunt opinii trimise
  10 B461 / 2016 18-11-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice
  Nu sunt opinii trimise
  11 B475 / 2016 20-11-2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea
  Nu sunt opinii trimise
  12 B476 / 2016 20-11-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
  Nu sunt opinii trimise
  13 B477 / 2016 20-11-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
  Nu sunt opinii trimise
  14 B478 / 2016 20-11-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
  Nu sunt opinii trimise
  15 B479 / 2016 20-11-2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 376/ 2004 privind bursele private
  Nu sunt opinii trimise
  16 B480 / 2016 20-11-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 312/ 2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine şi pentru modificarea Legii nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
  Nu sunt opinii trimise
  17 B481 / 2016 20-11-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicat
  Nu sunt opinii trimise
  18 B483 / 2016 20-11-2016 Propunere legislativă privind înfiinţarea Institutului de Memorie Culturală
  Nu sunt opinii trimise
  19 B488 / 2016 25-11-2016 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 124 din 23 septembrie 2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice
  Nu sunt opinii trimise
  20 B489 / 2016 25-11-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 459 din 25 iunie 2015)
  Nu sunt opinii trimise
  21 B493 / 2016 26-11-2016 Propunere legislativă privind funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României - EximBank S.A
  Nu sunt opinii trimise
  22 B499 / 2016 28-11-2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic
  Nu sunt opinii trimise
  23 B500 / 2016 28-11-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fară stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale
  Nu sunt opinii trimise
  24 B502 / 2016 02-12-2016 Propunere legislativă privind asigurarea locuinţelor pentru medicii care lucrează în sistemul public de sănătate
  Nu sunt opinii trimise
  25 B505 / 2016 03-12-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
  Nu sunt opinii trimise
  26 B510 / 2016 03-12-2016 Propunere legislativă Lege privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate
  Nu sunt opinii trimise
  27 B515 / 2016 03-12-2016 Propunere legislativă pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală
  Nu sunt opinii trimise
  28 B516 / 2016 04-12-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrative teritoriale
  Opinii trimise (2)
  29 B517 / 2016 04-12-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
  Nu sunt opinii trimise
  30 B518 / 2016 04-12-2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
  Nu sunt opinii trimise
  31 B523 / 2016 05-12-2016 Propunere legislativă pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Interceptarea Comunicaţiilor
  Nu sunt opinii trimise
  32 B524 / 2016 05-12-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
  Nu sunt opinii trimise
  33 B537 / 2016 10-12-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Nu sunt opinii trimise
  34 B538 / 2016 10-12-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Nu sunt opinii trimise
  35 B542 / 2016 10-12-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 republicată, privind circulaţia pe drumurile publice
  Opinii trimise (6)
  36 B543 / 2016 10-12-2016 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
  Nu sunt opinii trimise
  37 B546 / 2016 11-12-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  Nu sunt opinii trimise
  38 B547 / 2016 11-12-2016 Propunere legislativă pentru modificarea art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  39 B548 / 2016 11-12-2016 Propunere legislativă pentru modificarea art. 199 "Violenţa în familie" din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal
  Nu sunt opinii trimise
  40 B549 / 2016 11-12-2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
  Nu sunt opinii trimise
  41 B552 / 2016 12-12-2016 Propunere legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
  Nu sunt opinii trimise
  42 B555 / 2016 17-12-2016 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.50 din Legea nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
  Nu sunt opinii trimise
  43 B558 / 2016 17-12-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale
  Nu sunt opinii trimise
  44 B562 / 2016 18-12-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
  Nu sunt opinii trimise