Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B155 / 2016 28-05-2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.15, alin(1), lit.b din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
  Nu sunt opinii trimise
  2 B156 / 2016 29-05-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor legi referitoare la proprietatea privată asupra unor terenuri
  Nu sunt opinii trimise
  3 B157 / 2016 29-05-2016 Propunere legislativă privind completarea art.3 din Legea nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
  Opinii trimise (3)
  4 B159 / 2016 30-05-2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
  Nu sunt opinii trimise
  5 B160 / 2016 30-05-2016 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  6 B161 / 2016 30-05-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015- CODUL FISCAL
  Nu sunt opinii trimise
  7 B162 / 2016 30-05-2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
  Opinii trimise (1)
  8 B164 / 2016 30-05-2016 Propunere legislativă privind măsurile de prevenire şi control a tuberculozei
  Opinii trimise (3)
  9 B167 / 2016 03-06-2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.465, alin.2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  10 B168 / 2016 04-06-2016 Propunere legislativă privind abrogarea art.23 alin.(a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, cu modificările şi completările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  11 B169 / 2016 04-06-2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263 privind sistemul unitar de pensii publice
  Opinii trimise (63)
  12 B173 / 2016 04-06-2016 Propunere legislativă pentru completarea art.17 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Opinii trimise (1)
  13 B174 / 2016 04-06-2016 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 25 martie - Ziua naţională a pădurilor
  Nu sunt opinii trimise
  14 B176 / 2016 04-06-2016 Propunere legislativă pentru înfiinţarea Institutului de Studii Avansate a Culturii şi Civilizaţiei Levantului
  Nu sunt opinii trimise
  15 B184 / 2016 05-06-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
  Opinii trimise (1)
  16 B188 / 2016 05-06-2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
  Nu sunt opinii trimise
  17 B196 / 2016 11-06-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Art.3, Art.10 şi Art.12 din Legea nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
  Nu sunt opinii trimise
  18 B197 / 2016 11-06-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alineatului (3) a articolului 68 din Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată
  Opinii trimise (1)
  19 B198 / 2016 11-06-2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată
  Nu sunt opinii trimise
  20 B200 / 2016 11-06-2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.161 din 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
  Opinii trimise (1)
  21 B201 / 2016 11-06-2016 Propunere legislativă pentru completarea art.4 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvenului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura şi modificarea art.II alin.(4) din Legea nr.317/2009
  Nu sunt opinii trimise
  22 B203 / 2016 12-06-2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
  Opinii trimise (1)
  23 B205 / 2016 12-06-2016 Propunere legislativă privind statutul personalului feroviar
  Opinii trimise (2)
  24 B207 / 2016 13-06-2016 Propunere legislativă pentru instituirea taxei de poluare
  Nu sunt opinii trimise
  25 B208 / 2016 13-06-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  26 B209 / 2016 13-06-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în 2008
  Opinii trimise (3)
  27 B213 / 2016 17-06-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
  Nu sunt opinii trimise
  28 B215 / 2016 17-06-2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale
  Nu sunt opinii trimise
  29 B216 / 2016 17-06-2016 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.312 din 28 iunie 2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  30 B217 / 2016 18-06-2016 Propunere legislativă pentru completarea art.284 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale
  Opinii trimise (1)
  31 B218 / 2016 18-06-2016 Propunere legislativă pentru modificarea art. 262 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale
  Nu sunt opinii trimise
  32 B219 / 2016 18-06-2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 7/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
  Nu sunt opinii trimise
  33 B220 / 2016 18-06-2016 Propunere legislativă privind diferenţierea substanţelor toxice de cele comestibile pentru a reduce riscurile de otrăvire
  Nu sunt opinii trimise
  34 B221 / 2016 18-06-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, reactualizată
  Nu sunt opinii trimise
  35 B222 / 2016 18-06-2016 Propunere legislativă privind statutul personalului feroviar
  Nu sunt opinii trimise
  36 B223 / 2016 18-06-2016 Propunere legislativă pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  Nu sunt opinii trimise
  37 B224 / 2016 18-06-2016 Propunere legislativă pentru modificarea Codului Penal
  Nu sunt opinii trimise
  38 B225 / 2016 18-06-2016 Propunere legislativă pentru modificarea art. 6 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
  Nu sunt opinii trimise
  39 B229 / 2016 18-06-2016 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Nu sunt opinii trimise
  40 B231 / 2016 24-06-2016 Propunere legislativă privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate
  Nu sunt opinii trimise
  41 B238 / 2016 25-06-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea legii nr.379 din 30 septembrie 2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
  Nu sunt opinii trimise
  42 B239 / 2016 25-06-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului
  Nu sunt opinii trimise
  43 B240 / 2016 25-06-2016 Propunere legislativă privind Codul Aerian al României
  Nu sunt opinii trimise
  44 B241 / 2016 25-06-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
  Nu sunt opinii trimise
  45 B242 / 2016 25-06-2016 Propunere legislativă pentru stabilirea de măsuri privind emiterea sau eliberarea cu celeritate a unor documente cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate
  Nu sunt opinii trimise
  46 B244 / 2016 26-06-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.292/2011 a asistenţei sociale
  Nu sunt opinii trimise
  47 B245 / 2016 26-06-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale
  Nu sunt opinii trimise
  48 B247 / 2016 26-06-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi completarea art.41 din Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale
  Nu sunt opinii trimise
  49 B251 / 2016 26-06-2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
  Nu sunt opinii trimise
  50 B253 / 2016 27-06-2016 Propunere legislativă pentru completarea Codului Fiscal
  Opinii trimise (1)
  51 B255 / 2016 03-07-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile
  Nu sunt opinii trimise
  52 B261 / 2016 08-07-2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
  Nu sunt opinii trimise
  53 B262 / 2016 08-07-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  Nu sunt opinii trimise
  54 B263 / 2016 09-07-2016 Propunere legislativă pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei produsă din sursele regenerabile biomasă, biogaz şi energie geotermală
  Nu sunt opinii trimise
  55 B264 / 2016 09-07-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 2003 - CODUL MUNCII
  Opinii trimise (2)
  56 B265 / 2016 10-07-2016 Propunere legislativă privind achiziţionarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu- Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ştefăneşti, Judeţul Argeş de către Ministerul Culturii
  Nu sunt opinii trimise
  57 B270 / 2016 11-07-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  Nu sunt opinii trimise
  58 B278 / 2016 12-07-2016 Propunere legislativă privind aprobarea Programului "Case sociale în mediul rural"
  Nu sunt opinii trimise
  59 B281 / 2016 15-07-2016 Propunere legislativă privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule
  Nu sunt opinii trimise
  60 B282 / 2016 16-07-2016 Propunere legislativă pentru completarea art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  Nu sunt opinii trimise
  61 B287 / 2016 18-07-2016 Propunere legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Locomotivelor din Dej
  Nu sunt opinii trimise
  62 B294 / 2016 22-07-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
  Nu sunt opinii trimise
  63 B295 / 2016 24-07-2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Nu sunt opinii trimise
  64 B296 / 2016 24-07-2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
  Nu sunt opinii trimise