Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B2 / 2017 07-03-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
  Opinii trimise (1)
  2 B21 / 2017 02-04-2017 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene
  Nu sunt opinii trimise
  3 B22 / 2017 02-04-2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.26 din Legea Nr. 90/2001 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
  Nu sunt opinii trimise
  4 B23 / 2017 03-04-2017 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti
  Nu sunt opinii trimise
  5 B24 / 2017 03-04-2017 Propunere legislativă pentru modificarea art. 6 alin.(6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
  Nu sunt opinii trimise
  6 B25 / 2017 03-04-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru completarea art. 10 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice
  Nu sunt opinii trimise
  7 B26 / 2017 03-04-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  8 B27 / 2017 03-04-2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Opinii trimise (1)
  9 B29 / 2017 09-04-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală
  Opinii trimise (2)
  10 B30 / 2017 10-04-2017 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
  Opinii trimise (2)
  11 B31 / 2017 10-04-2017 Propunere legislativă privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului, din 12 iulie 2016 privind stabilirea normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L193/1, din data de 19 iulie 2016
  Nu sunt opinii trimise
  12 B32 / 2017 10-04-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
  Nu sunt opinii trimise
  13 B34 / 2017 15-04-2017 Propunere legislativă pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele româneşti
  Nu sunt opinii trimise
  14 B35 / 2017 15-04-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
  Opinii trimise (2)
  15 B36 / 2017 15-04-2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române
  Nu sunt opinii trimise
  16 B37 / 2017 22-04-2017 Propunere legislativă pentru completarea unor acte normative din domeniul apărării
  Nu sunt opinii trimise
  17 B38 / 2017 22-04-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii cadru nr.284/2010 actualizată la 23 octombrie 2014
  Nu sunt opinii trimise
  18 B40 / 2017 22-04-2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii apiculturii nr. 383/2013
  Nu sunt opinii trimise