Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea şi completatea Ordonanţei de urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Număr de înregistrare Senat: L692/2007
Număr de înregistrare Camera Deputaților:
Adresa:E230/2007
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:1207/14.09.2007
Procedura de urgență:Da
Stadiu:A devenit Legea 344/18.12.2013 publicatã în M.O. 811/20.12.2013
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
01-10-2007 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b561 (adresa nr.E230/01/10/2007)
02-10-2007 cu nr.L692 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
02-10-2007 trimis pentru raport la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 24/10/2007)
02-10-2007 trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 24/10/2007)
02-10-2007 trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 17/10/2007)
02-10-2007 trimis pentru aviz la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii (TERMEN: 17/10/2007)
02-10-2007 trimis pentru aviz la Comisia pentru privatizare si administrarea activelor statului (TERMEN: 17/10/2007)
17-10-2007 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului transmite avizul cu nr. 344-FAVORABIL cu amendamente
17-10-2007 Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii transmite avizul cu nr. 1607-FAVORABIL
22-10-2007 Comisia pentru privatizare si administrarea activelor statului transmite avizul cu nr. 82-FAVORABIL
27-11-2007 Comisia economică, industrii şi servicii depune raportul cu nr. 261-FAVORABIL cu amendamente
27-11-2007 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 838-FAVORABIL cu amendamente
28-11-2007 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
28-11-2007 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 48 NU=11 AB=1)
26-06-2013 adoptat de Camera Deputaților
26-06-2013 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
17-07-2013 Înregistrat la Senat pentru reexaminare cu nr.L692
17-07-2013 Președintele României cere reexaminarea legii
02-09-2013 trimis pentru raport privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 03/09/2013)
02-09-2013 trimis pentru raport privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 03/09/2013)
02-09-2013 trimis pentru aviz privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 03/09/2013)
02-09-2013 trimis pentru aviz privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii (TERMEN: 03/09/2013)
02-09-2013 trimis pentru aviz privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru privatizare si administrarea activelor statului (TERMEN: 03/09/2013)
09-09-2013 Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii transmite avizul cu nr. 9-FAVORABIL
11-09-2013 Comisia pentru privatizare si administrarea activelor statului transmite avizul cu nr. 85-NEGATIV
19-09-2013 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului transmite avizul cu nr. 340-NEGATIV
08-10-2013 Comisia economică, industrii şi servicii depune raportul cu nr. 397-FAVORABIL
08-10-2013 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 838-FAVORABIL
16-10-2013 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
16-10-2013 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 88 NU=18 AB=2)
10-12-2013 adoptat de Camera Deputaților
10-12-2013 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
12-12-2013 trimis la promulgare
16-12-2013 promulgat prin decret nr:1088/16/12/2013; devine legea nr. 344/18/12/2013
20-12-2013 publicată în Monitorul Oficial nr: 811/20/12/2013

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- avizul comisiei
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- cerere de reexaminare a Preşedintelui României
- avizul comisiei la reexaminare
- raportul comisiei la reexaminare
- forma adoptată de Camera Deputaţilor - în urma reexaminării
- forma adoptată de Senat în urma reexaminării
- adresa prin care forma reexaminată e transmisă la cealaltă Cameră
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale în urma reexaminării
- forma trimisă la promulgare după reexaminare
- decretul de promulgare
- forma promulgată
Adresa poştală: Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711; Centrala: +40 21 414 1111 +40 21 316 0300.
Hartă Site
Go to top