print
Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
 
<March 2011>
MoTuWeThFrSaSu
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Data Curenta: 16-03-2011

Program Ordine de zi 16.03.2011
DescriereDe LaPana LaSala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
09:00 14:00


Nr. PunctP.L.DescriereRezoluție
1 Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului. Raport: Comisia pentru regulament - se adoptă cu votul majorităţii senatorilor
2 L778/29.11.2010 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă. (articol unic, cu o modificare) – raport suplimentar (termen de adoptare tacită: 16.03.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară Adoptat
3 L26/08.02.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2010 pentru abrogarea prevederilor Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, republicată. (articol unic + Ordonanţă (articol unic)) (termen de adoptare tacită: 24.03.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară Adoptat
4 L15/08.02.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu 3 modificări)) (termen de adoptare tacită: 24.03.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
5 L32/08.02.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2010 pentru prorogarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora. (articol unic + Ordonanţă (articol unic)) (termen de adoptare tacită: 24.03.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară Adoptat
6 L20/08.02.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. (articol unic + Ordonanţă (18 articole, cu 161 modificări + 2 anexe)) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 24.03.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică
7 L24/08.02.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului şi pentru modificarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 2 modificări)) (termen de adoptare tacită: 24.03.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică
8 L22/08.02.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare. (articol unic + Ordonanţă (40 articole + anexă)) (termen de adoptare tacită: 24.03.2011) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică
9 L33/08.02.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008.(articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 2 modificări)) (termen de adoptare tacită: 24.03.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară Adoptat
10 L807/13.12.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România, publicată în M. Of. nr. 836 din 25 Noiembrie 2003. (un articol, cu 11 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 28.03.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară Respins
11 L28/08.02.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi pentru prorogarea unor termene. (articol unic + Ordonanţă (4 articole, cu 3 modificări)) (termen de adoptare tacită: 24.03.2011) Raport: Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului Caracterul legii: organică
12 L29/08.02.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2010 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" – S.A. şi "Electrica Oltenia" – S.A. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu o modificare)) (termen de adoptare tacită: 24.03.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului Caracterul legii: ordinară Adoptat
13 L25/08.02.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. (articol unic + Ordonanţă (9 articole)) (termen de adoptare tacită: 24.03.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică
14 L16/08.02.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici. (articol unic + Ordonanţă (3 articole)) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 24.03.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară Adoptat
15 L41/14.02.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8 /2011 pentru completarea art. 22¹ din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu o modificare)) (termen de adoptare tacită: 06.04.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară Adoptat
16 L132/22.04.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
17 L14/08.02.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (articol unic + Ordonanţă (10 articole + 3 anexe)) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 24.03.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
18 L17/08.02.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice stabilite prin titluri executorii. (articol unic + Ordonanţă (9 articole, cu 12 modificări)) (termen de adoptare tacită: 30.03.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
19 L814/21.12.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România”. (articol unic, cu 5 modificări) – procedură de urgenţă (termen de adoptare tacită: 11.04.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
20 L808/21.12.2010 Proiectul de lege pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 11.04.2011) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
21 L446/02.09.2009 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare. (07.01.2011) – reexaminare (la cererea Preşedintelui României) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
22 L7/29.01.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale. (14.07.2010) – reexaminare (la cererea Preşedintelui României) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
23 L52/02.02.2010 Proiectul de lege privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice. (17.12.2010) – reexaminare (la cererea Preşedintelui României) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
24 L24/02.02.2010 Proiectul de lege privind modificarea părţii introductive a alin. (2¹) al art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. (08.11.2010) – reexaminare (la cererea Preşedintelui României) – raport de respingere Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
25 L137/23.02.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. (08.11.2010) – reexaminare (la cererea Preşedintelui României) – raport de respingere Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
26 L5/27.01.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora precum şi alte măsuri în domeniul bugetar. (11.11.2010) – reexaminare (la cererea Preşedintelui României) – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
27 L31/02.02.2010 Proiectul de lege pentru modificarea art. 64 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. (17.12.2010) – reexaminare (la cererea Preşedintelui României) – raport de respingere Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară
28 L27/08.02.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 3 modificări)) – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) (termen de adoptare tacită: 24.03.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
29 L746/23.11.2010 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea funcţiilor şi demnitarilor publici, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea ANI precum şi completarea altor acte normative. (propunere legislativă) (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică
30 L511/22.09.2009 Proiectul de lege privind modificarea art. 8 din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994. (2 articole, cu o modificare) – adoptat de Camera Deputaţilor – vot pe raport şi vot final prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică
31 L529/30.09.2009 Proiectul de lege privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului, precum şi a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale. (11 articole, cu 15 modificări) – adoptat de Camera Deputaţilor – procedură de urgenţă – raport de respingere – vot pe raport şi vot final prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
32 L157/08.03.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – vot final prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
33 L156/08.03.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
34 L642/16.11.2005 Proiectul Legii Lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.(21.06.2010) – reexaminare (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 820 din 7 iunie 2010) – raport de respingere – vot final Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
35 L533/06.10.2009 Proiectul de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. (30.11.2009) – reexaminare (la cererea Preşedintelui României) – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei cât şi proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
36 L131/22.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
37 L461/03.09.2008 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti". (06.04.2009) – reexaminare (la cererea Preşedintelui României) – respingerea cererii – reluare vot final (ca urmare a faptului că raportul de respingere a cererii de reexaminare nu a întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
38 L683/25.10.2010 Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României. (propunere legislativă) (24 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport suplimentar Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică
39 L415/08.06.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii 188/2000 privind executorii judecătoreşti. (propunere legislativă) (articol unic, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
40 L561/22.10.2009 Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 188/2000, privind executorii judecătoreşti. (propunere legislativă) (articol unic, cu 6 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
Adresa poştală: Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711; Centrala: +40 21 414 1111 +40 21 316 0300.
Hartă Site
Go to top