Proiect de lege pentru completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

Număr de înregistrare Senat: L541/2013
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX257/2013
Adresa:plx257/201/2013
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:2
Avizul Consiliului Legislativ:921/27.08.2013
Procedura de urgență:Nu
Stadiu:A devenit Legea 118/14.07.2014 publicatã în M.O. 549/24.07.2014
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
22-10-2013 adoptat de Camera Deputaților adoptat potrivit prevederilor art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
24-10-2013 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b711 (adresa nr.plx257/2013/22/10/2013)
28-10-2013 cu nr.L541 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
28-10-2013 trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 10/12/2013)
28-10-2013 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 03/12/2013)
28-10-2013 trimis pentru aviz la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 03/12/2013)
14-11-2013 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială transmite avizul cu nr. 204-FAVORABIL
27-11-2013 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 255-FAVORABIL
11-06-2014 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 312-FAVORABIL cu amendamente
18-06-2014 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
18-06-2014 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 98 NU=1 AB=1)
23-06-2014 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
28-06-2014 trimis la promulgare
14-07-2014 promulgat prin decret nr:532/14/07/2014; devine legea nr. 118/14/07/2014
24-07-2014 publicată în Monitorul Oficial nr: 549/24/07/2014

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- forma trimisă la promulgare
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale în urma reexaminării
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
Adresa poştală: Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711; Centrala: +40 21 414 1111 +40 21 316 0300.
Hartă Site
Go to top