D E C L A R A Ţ I E

cu ocazia

Zilei Internaţionale a Democraţiei - 15 septembrie

 

Să-i implicăm pe tineri în democraţie

 

 

Senator  Augustin Constantin MITU

Membru al Comitetului Director al GRUI

 

 

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Doamnelor și domnilor,

 

 

Tradiționalul mesaj pe care vi-l prezint, în calitate de membru al Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, cu ocazia Zilei Internaționale a Democrației - 15 septembrie, are titlul Să-i implicăm pe tineri în democraţie”.

Așa cum cunoașteți, Uniunea Interparlamentară - prin cele 164 de parlamente membre - a avut și are o contribuție semnificativă - probabil cea mai importantă în plan parlamentar - la promovarea Zilei Internaționale a Democrației, încă de la instituirea acesteia, în 2008.

Tema propusă de Națiunile Unite și UIP pentru ediția 2015 se constituie într-o invitație - adresată guvernelor, parlamentelor, organizațiilor societății civile - de a aduce în prim plan importanța participării active a tinerilor la promovarea, apărarea și consolidarea valorilor și instituțiilor democratice.

Tinerii  reprezintă astăzi o cincime din populația lumii. Mulți dintre ei s-au aflat în centrul mișcărilor recente de masă, în sprijinul democrației și al libertăților și drepturilor sociale și economice și, adesea, au reușit să-și pună amprenta asupra proceselor democratice prin intermediul rețelelor de socializare. Totuși, pe ansamblu, influența tinerilor asupra instituțiilor și vieții politice naționale rămâne limitată.

Statisticile globale ne confirmă ceea ce constatăm zi de zi, cu toții: interesul îngrijorător de redus al tinerilor pentru politică, pentru cunoașterea instituțiilor statului, chiar a drepturilor și libertăților lor cetățenești și pentru asumarea de responsabilități în cadrul comunităților.

În majoritatea țărilor, fie ele cu solide tradiții democratice sau cu democrații emergente, tinerii sunt reticenți în a se implica în politică pe căile tradiționale: participarea lor în procesele electorale, ca și rata de adeziune la partidele politice, sunt, în general, în scădere. Așa se face că, spre exemplu, la ora actuală numai 2% din parlamentarii lumii au mai puțin de 30 de ani și numai 12% dintre ei au sub 40 de ani.

Ca atare, mai puternică implicare a tinerilor în viața cetății - care, incontestabil, nu poate reprezenta doar un subiect „de o zi” pe o agendă națională, europeană sau internațională -, își revendică un loc din ce în ce mai important printre preocupările pe termen lung ale tuturor statelor lumii.

În 2010, membrii UIP au adoptat rezoluția „Participarea tinerilor în procesul democratic”, în care subliniau importanta participării depline și active a tinerilor în procesele democratice.

De la adoptarea documentului sus-menționat, UIP a făcut demersuri susținute în sprijinul participării tinerilor la viața politică, îndeosebi prin mobilizarea tinerilor parlamentari, facilitarea schimbului de experiență dintre aceștia și încurajarea participării lor la activitățile organizației.

Parlamentele membre au fost invitate să includă tineri în delegațiile naționale, ceea ce a făcut posibilă constituirea, în 2013, a Forumului Tinerilor Parlamentari ai UIP, care are rolul de a se asigura că documentele și deciziile Uniunii, oricare ar fi sfera lor tematică, reflectă și promovează și puncte de vedere ale tinerilor.

Iar în luna octombrie, UIP va organiza prima Conferință mondială a tinerilor parlamentari, la care va încerca să găsească răspunsuri unor întrebări-cheie: de ce avem atât de puțini tineri parlamentari ? Care sunt obstacolele cu care se confruntă tinerii care doresc să intre în politică și cum pot fi depășite ? Avem de a face cu o dublă discriminare - pe criterii de vârstă și gen - în cazul tinerelor femei ? Cum se poate deschide parlamentul către tineri ? Cum se pot transforma mișcările de tineret în partide politice ?

Scopul final este, pe de o parte, realizarea unui inventar al instrumentelor prin care tinerii pot fi stimulați să se implice mai mult și, pe de altă parte, elaborarea unui program general de acțiune pentru tinerii politicieni.

Astfel de inițiative și acțiuni concertate în sfera democrației aduc plusvaloare Strategiei 2012-2017 a UIP 'Parlamente mai bune, democrații mai puternice', document menit să susțină îndeplinirea de către organizație, printr-o strânsă cooperare între membrii săi, a acestor două obiective interdependente și esențiale pentru o dezvoltare economico-socială incluzivă și durabilă.

Și nu este lipsit de interes să adaug că, în același spirit, Consiliul Europei va dedica ediția din toamnă acestui an a Forumului Mondial al Democrației găsirii unor răspunsuri viabile la întrebarea 'cum poate tineretul revitaliza democrația ?'-, iar la Summit-ului Francofoniei, tot în toamna acestui an, se va discuta despre 'forța crescândă' a tinerei generații, ca 'vector al păcii și actor al dezvoltării'.

Cu certitudine, tinerii de astăzi vor deveni liderii și decidenții politici de mâine și, la fel de cert este faptul că nu doar tinerele democrații - precum România-, au nevoie de aportul susținut al tinerilor pentru a se dezvolta și consolida.

Lipsa de implicare a tinerilor este o veritabilă provocare la adresa democrației și, implicit, a instituției sale fundamentale - Parlamentul. Acestea sunt considerentele pentru care astăzi, 17 septembrie 2014, am dorit să mă asigur că acest semnal internațional de reflecție și de mobilizare, ajunge la fiecare dintre dumneavoastră.

Și, în măsura în care îl considerați întemeiat, ne putem întreba, dacă noi, parlamentarii români, liderii și decidenții politici ai prezentului, avem grijă ca transmiterea ștafetei democrației între generații, să se facă fără devieri de la interesul național și de la principiile și valorile universale.

Iar dacă răspunsul nu ne mulțumește, atunci care ar putea fi elementele de fundament și instrumentele unei strategii prin care să trezim și să păstrăm viu entuziasmul tinerilor pentru lecţia de democraţie”? Ce am putea face că democrația să nu mai reprezinte doar un cuvânt moștenit de la vechii greci, ci să constituie un reper esențial al devenirii noilor noastre generații ?

Până la momentul la care vom putea fructifica, pe deplin, și rezultatele activităților internaționale la care am făcut referire, mă voi limita la a vă împărtăși unul dintre răspunsurile în care cred, și anume, puterea exemplului.

Am în vedere aici: un parlament onest și performant; exigență sporită - începând cu noi înșine-; asigurarea accesului tinerilor la informație politică corectă și de calitate; o mai mare deschidere către tineri, prin adaptarea strategiilor de informare și dialog, atât din punct de vedere al mijloacelor de comunicare, cât și al subiectelor abordate; încurajarea participării tinerilor la procesul legislativ începând de la consultările publice privind proiectele de acte normative; și, de ce nu, o acțiune mai concertată a tinerilor noștri parlamentari, oricare ar fi apartenența lor politică, pentru susținerea unor obiective comune în beneficiul tinerei generații din România.

Avem datoria de a-i cunoaște pe tineri și de a-i ajuta să se și să ne cunoască, atât ca parlamentari, cât și ca oameni. Odată trecută până la capăt puntea peste încă insuficienta comunicare între alegători și aleși și, odată estompată criza de legitimitate cu care se confruntă Parlamentul României - ca de altfel, majoritatea parlamentelor lumii-, vom putea construi, împreună cu noile generații, VALORI. Și, cu certitudine, la temelia acestora vă rămâne, în permanentă consolidare, îmbogățire și de neclintit, DEMOCRAȚIA.

Vă mulțumesc !