Componența delegației GRUI la cea de-a 137-a Adunare a UIP și reuniunile asociate

 

 

1.   Dl senator Ioan Stan

-  președintele GRUI

-  membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții, Senat

2. Dna deputat Eliza-Mădălina Ștefănescu

- vicepreședinte al Biroului Executiv al GRUI

-  secretar al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Camera Deputaților

3. Dl. deputat Dumitru Oprea

- vicepreședinte al Biroului Executiv al GRUI

- vicepreședinte al Comisiei pentru muncă și protecție socială, Camera Deputaților

4. Dl deputat Octavian Petric  

- membru al Comitetului Director al GRUI

- membru al Comisiei pentru industrii și servicii, Camera Deputaților

 

5. Dl senator Mario-Ovidiu Oprea

- membru al Comitetului Director al GRUI

-  membru al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, Senat

-  membru al Comisiei pentru sănătate publică, Senat

6. Dl deputat Ionel Palăr

- membru al Comitetului Director al GRUI

-  președintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO

-  membru al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Camera Deputaților

 

7. Dna senator Silvia-Monica Dinică

- membră a GRUI

 

- membră a Comisiei economică, industrii și sevicii, Senat

 

- membră a Comisiei pentru transporturi și energie, Senat