Componența delegației GRUI la Reuniunea parlamentară cu ocazia Conferinței Națiunilor Unite privind schimbările climatice

 

 

1.   Dl senator Derzsi Ákos

-  trezorier al Biroului Executiv al GRUI

-  secretar al Comisiei pentru drepturile omului, culte și minorități, Senat

-   membru al Comisiei pentru muncă și protecție socială, Senat

2. Dl deputat Nicolae-Miroslav Petrețchi

- membru al Comitetului Director al GRUI

-  secretar al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, Camera Deputaților