Componența delegației GRUI la Reuniunea parlamentară a UIP din marja celei de-a 62-a Sesiuni a Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor și evenimentul asociat 

 

1.   Dna deputat Mirela Furtună

-  membră a GRUI

-   vicelider al Grupului parlamentar al PSD, Camera Deputaților

-  secretar al Comisiei pentru politică externă, Camera Deputaților

2.   Dna deputat Steluța-Gustica Cătăniciu

- membră a GRUI

-  vicepreședinte al Comisiei juridică, de disciplină și imunități, Camera Deputaților

-  membră a Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, Camera Deputaților

-  membru a Comisiei pentru regulament, Camera Deputaților