Cea de-a 138-a Adunare a UIP și reuniunile asociate

 

 

1. Dl senator DerzsI Ákos

- membru al Biroului Executiv al Comitetului Director al GRUI                                                                             

 

- secretar al Comisiei pentru drepturile omului, culte și minorități, Senat

- membru al Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială, Senat

 

 

2. Dna senator Silvia-Monica Dinică

- membră a GRUI

 

- membră a Comisiei economică, industrii și servicii, Senat

- membră a Comisiei pentru transporturi și energie, Senat

 

 

3. Dl deputat Gheorghe-Dănuț Bogdan                             

- membru al Comitetului Director al GRUI

 

- secretar al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, Camera Deputaților

 

 

4. Dl deputat Gavrilă Ghilea

- membru al GRUI

 

- vicepreședinte al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, Camera Deputaților

 

- membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții, Senat

 

 

5. Dl deputat Ion Cupă

- membru al GRUI

 

- președinte al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, Camera Deputaților

- vicepreședinte al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, Camera Deputaților

- secretar al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, Camera Deputaților