PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Grupul Român al Uniunii Interparlamentare

 

DECLARAȚIE

cu ocazia

 Zilei Internaționale a Democrației – 15 septembrie 2012

 

Dialog și implicare - elemente centrale ale democrației

 

 

Senator Tiberiu GÜNTHNER,

Secretar al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

Grupul parlamentar al UDMR

 

 

 

 

 

 

 

Domnule Președinte,

Stimați colegi,

 

 

 

La 15 septembrie, în întreaga lume a fost celebrată Ziua Internațională a Democrației.

 

Deși de dată relativ recentă, această Zi Internațională, instituită de Națiunile Unite în 2007, are o valoare simbolică cu totul specială pentru parlamente și membrii acestora, căci parlamentul este instituția emblematică ce înglobează esența însăși a unei societăți construite pe principii democratice.     

 

Și pentru noi, parlamentarii români, a devenit deja o tradiție să evocăm Ziua Internațională a Democrației, atât în Senat, cât și în Camera Deputaților, la inițiativa și prin acțiuni propuse de Comitetul Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare.

 

În 1997, parlamentele lumii adoptau, la Cairo, sub egida Uniunii Interparlamentare, Declarația Universală privind Democrația, în care afirmau că democrația este un ideal cu valoare universală și, în același timp, un obiectiv către care trebuie să tindem permanent.

 

Democrația nu poate exista fără respectarea pluralismului politic, iar dacă opiniile politice diferite conduc uneori la controverse, acesta este un preț acceptabil pentru democrație, atâta vreme cât controversele se rezolvă prin dialog.

 

Pornind de la ideea că ceea ce diferențiază democrația de alte filosofii politice este principiul și practica rezolvării disputelor în primul rând prin dialog, Uniunea Interparlamentară a propus pentru ediția 2012 a Zilei Internaționale a Democrației tema Dialog și implicare - elemente centrale ale democrației.

 

Parlamentul este, prin excelență, forumul în care pluralitatea de opinii trebuie să se facă auzită. Diversitatea opiniilor, respectul reciproc și dialogul care conduce la înțelegere și compromis sunt elemente definitorii ale activității parlamentare.

 

Prin urmare, avem responsabilitatea de a asigura includerea în dezbaterea parlamentară a tuturor vocilor. Adesea, capacitatea noastră de a asculta și de a înțelege este cel puțin la fel, dacă nu mai importantă, decât capacitatea de a vorbi.

 

Dacă ar fi să evocăm rezultatele unui studiu recent despre Evoluția reprezentării parlamentare la nivel mondial, realizat de Uniunea Interparlamentară și Programul ONU pentru Dezvoltare și la care au contribuit parlamente și parlamentari de pe toate continentele, principala constatare este aceea că influența reală a cetățenilor asupra dezbaterilor parlamentare rămâne în continuare limitată și este percepută ca atare.

 

Știm cu toții că autoritatea unei guvernări are drept suport voința oamenilor. Dar pentru ca această bază să fie solidă, trebuie ca electoratul să atingă un nivel critic de încredere în parlament și în cei pe care i-a ales. Am atins acest nivel de încredere? Evident că nu.

 

Un sondaj realizat în luna august de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie relevă faptul că mai mult de jumătate dintre români - mai precis, 60% - au puțină sau foarte puțină încredere în Parlament, iar mai mult de trei sferturi – respectiv, 87% - tind să nu aibă încredere în partidele politice.

 

Este o realitate pe care nu e de ajuns să o acceptăm. Sunt necesare eforturi mai mari pentru îmbunătățirea performanțelor parlamentului, pentru apropierea instituției și a fiecărui deputat și senator în parte, de electorat. Dialogul cu cetățenii și angajamentul față de aceștia oferă cea mai sigură cale de a explica deciziile ce le afectează fundamental existența de zi cu zi. Acest dialog dă viață democrației și o umanizează.

 

Dialogul și implicarea fac parte din esența culturii democratice. Sunt calități care trebuie susținute și demonstrate în viața de zi cu zi. Educarea tinerilor în spiritul principiilor democrației este vitală pentru dezvoltarea acestei culturi democratice. Acesta este un proces continuu, care nu se încheie după trecerea prin școală. Respectul pentru statul de drept și respectul pentru celălalt sunt noțiuni fundamentale ale democrației, care se aplică în mod egal tuturor oamenilor, oricare ar fi poziția lor în societate.

 

Ne dorim ca această Declarație în plenul Senatului să nu rămână consemnată în stenograme ca gest formal de marcare a unui moment festiv.

 

Priviți-o, mai degrabă, ca pe o invitație pe care o adresăm tuturor colegilor, de a avea permanent în grijă și atenție imaginea de ansamblu a instituției noastre, locul pe care îl ocupă astăzi parlamentul în societatea românească, rolul său în permanentă schimbare, eficiența cu care răspunde cerințelor, din ce în ce mai complexe, ale guvernării, cetățenilor și societății, și, nu în ultimul rând, contribuția parlamentului, a fiecăruia dintre noi, la consolidarea unei culturi democratice, bazată pe implicare și dialog.

 

Vă mulțumesc!