DECLARAŢIA PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

cu ocazia

 

Zilei Internaţionale a Democraţiei – 15 septembrie 2010

 

Participare, reprezentare şi responsabilitate: un parlament mai aproape de cetăţeni

 

 

            La 15 septembrie, în întreaga lume se celebrează Ziua Internaţională a Democraţiei. Momentul marchează o recunoaştere simbolică şi un prilej de reafirmare  a importanţei apărării şi promovării acestei valori universale fundamentale. Bazată pe voinţa liber exprimată a popoarelor de a-şi determina propriile sisteme politice, economice, sociale şi culturale şi pe dreptul de a fi consultate cu privire la toate aspectele existenţei lor, democraţia are nevoie de o astfel de zi care să reamintească tuturor că ea trebuie ocrotită şi consolidată permanent.

 

            Democraţia, fondată pe principiile statului de drept, înseamnă alegeri libere şi corecte, garantarea şi respectarea drepturilor omului, egalitate de gen şi nediscriminare, supremaţia legii, o societate civilă activă, pluralism politic, mass-media independente.  

 

Astăzi, majoritatea ţărilor lumii sunt considerate democraţii, ceea ce confirmă, o dată în plus, nu doar viabilitatea acestui model de organizare şi guvernare a societăţii, ci şi succesul eforturilor de democratizare.

 

Bazat pe principiul reprezentativităţii, edificiul democraţiei contemporane se susţine pe instituţia parlamentului, expresie a voinţei suverane a poporului. Dincolo de dimensiunea ei formală reprezentată de transpunerea în norme juridice a principiilor şi valorilor care o definesc, democraţia devine cu adevărat funcţională atunci când dă naştere la două realităţi aflate în corelaţie: o participare electorală consistentă şi un parlament puternic şi eficient. Cele două elemente sunt indisolubile şi se influenţează reciproc. Cu toate acestea, lipsa de participare nu este un efect al crizei democraţiei, ci un simptom al ei.

 

De aceea, democraţia are nevoie de instituţii parlamentare solide, performante, care să se bucure de încrederea cetăţenilor. Un parlament puternic este unul care dezbate cu responsabilitate, contribuie decisiv la procesul legislativ, exercită un control eficace al activităţii executivului, apără interesul naţional şi răspunde, la timp şi eficient, nevoilor şi exigenţelor sociale.

 

Din această perspectivă, Ziua Internaţională a Democraţiei poate fi considerată şi o Zi a Parlamentelor şi reprezintă un binevenit prilej de reflecţie cu privire la modul în care Parlamentul României îşi îndeplineşte funcţiile democratice, la provocările cu care se confruntă şi la măsurile ce pot fi adoptate astfel încât să-şi îndeplinească, mai responsabil şi mai eficient, rolul de instituţie centrală a democraţiei.  

 

Democratizarea, inclusiv cea a parlamentului, nu este un demers punctual, ci un proces continuu, necesar deopotrivă democraţiilor tinere şi celor cu tradiţie. Astăzi, sub impactul crizei financiare şi economice, promovarea proceselor democratice cu o implicare cât mai semnificativă din partea cetăţenilor, în interesul binelui comun, devine cu atât mai necesară. Soluţia pentru depăşirea momentului dificil prin care trece economia mondială nu constă doar în adoptarea unor măsuri specifice de natură economico-fiscală, ci şi în promovarea democraţiei participative, a respectului pentru valorile şi principiile democratice.

 

Principalul indicator al stării de sănătate a unei societăţi democratice este dat de măsura în care parlamentul integrează valorile ce îi conferă forţă – reprezentativitate, transparenţă, eficacitate, accesibilitate şi responsabilitate în raport cu cetăţenii. Având convingerea că parlamentul trebuie să îşi asume mult mai intens rolul şi funcţiile ce îi revin, avem datoria să acţionăm în continuare, atât la nivel instituţional, cât şi individual, pentru consolidarea Parlamentului României pe plan naţional, european şi internaţional, în deplin respect al misiunii şi responsabilităţii încredinţate de români.