print
Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
 
.February 2011.
MTWTFSS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28
Data Curenta: 21-02-2011

Program Ordine de zi 21.02.2011
DescriereDe LaPana LaEtajSala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Declaraţii politice (15,00 – 16,30)
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- Votul final pe iniţiative legislative
- Întrebări, interpelări şi răspunsuri (18,00 – 19,30)
15:00 19:30


Nr. PunctP.L.DescriereRezoluție
1 Declaraţii politice (orele 15,00 – 16,30)
2 Alegerea unui reprezentant al societăţii civile ca membru în Consiliul Superior al Magistraturii, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 54/25.01.2011. Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări - Se supune la vot. (se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)
3 L38/14.02.2011 L45/14.02.2011 L46/14.02.2011 L47/14.02.2011 L49/14.02.2011 L50/14.02.2011 L57/14.02.2011 L64/14.02.2011 L65/14.02.2011 L66/14.02.2011 L67/14.02.2011 L71/14.02.2011 L75/14.02.2011 L76/14.02.2011 L78/14.02.2011 L122/14.02.2011 L123/14.02.2011 L126/14.02.2011 L127/14.02.2011 L131/14.02.2011 L132/14.02.2011 L133/14.02.2011 L134/14.02.2011 L135/14.02.2011 L136/14.02.2011 L137/14.02.2011 L139/14.02.2011 L140/14.02.2011 L157/14.02.2011 L161/14.02.2011 L162/14.02.2011 L163/14.02.2011 L165/14.02.2011 L167/14.02.2011 L169/14.02.2011 L170/14.02.2011 L172/14.02.2011 L174/14.02.2011 L175/14.02.2011 Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarelor iniţiative legislative: 1. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea îmbunătăţirii activităţii de valorificare a bunurilor sechestrate sau după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. 2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi valorificarea activelor bancare neperformante. 3. Propunerea legislativă privind regimul special maritim. 4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea actelor normative care reglementează regimul juridic al actelor de identitate. 5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 4 al anexei nr. IX, Reglementări specifice personalului care ocupă funcţii de demnitate publică şi personalului care ocupă funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publică, din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 6. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor. 7. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (3) al art. 67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. 8. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. 9. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 10. Propunerea legislativă pentru stimularea înfiinţării de întreprinderi micro, mici şi mijlocii în mediul rural, în domeniul producţiei agroalimentare. 11. Propunerea legislativă privind sistemele de agricultură practicate în România. 12. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare. 13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice. 14. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004. 15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 26 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 16. Propunerea legislativă privind introducerea cotei obligatorii de reprezentare politică a femeilor în Parlamentul României. 17. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 97 din Legea nr. 267/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 18. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare. 19. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali. 20. Propunerea legislativă pentru completarea anexei la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. 21. Propunerea legislativă privind performanţa energetică a clădirilor din România. 22. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură. 23. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996. 24. Propunerea legislativă pentru completarea art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere. 25. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. 26. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope. 27. Propunerea legislativă privind taxa de solidaritate aplicată instituţiilor financiare şi instituţiilor de credit. 28. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii privind cimitirele şi serviciile funerare. 29. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în M.Of. nr. 927 din decembrie 2003 (rectificată în M.Of. nr. 112 din 06 februarie 2004), cu modificările şi completările ulterioare. 30. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România. 31. Propunerea legislativă - Legea profesiei de jurnalist. 32. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în M.Of. nr. 941 din 29 decembrie 2003 (rectificată şi republicată), cu modificările şi completările ulterioare. 33. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea. 34. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public privat nr. 178/2010. 35. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope. 36. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 37. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 192/2010, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 695/2010, privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora. 38. Propunerea legislativă privind stimularea înfiinţării de creşe şi grădiniţe private. 39. Propunerea legislativă privind instituirea unui regim juridic distinct şi temeinic fundamentat pentru categoriile diferite de drepturi băneşti cuvenite victimelor regimului totalitar comunist. - Se supune la vot
4 L784/07.12.2010 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la data de 16 februarie 2011, a următoarei iniţiative legislative: - Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2010 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.
5 L700/09.11.2010 Proiectul de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private. (37 articole) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 22.02.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară Adoptat
6 L800/13.12.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 8 modificări)) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.02.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică Respins
7 L801/13.12.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. (articol unic + Ordonanţă (30 articole)) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.02.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică Respins
8 L805/13.12.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2010 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”. (articol unic + Ordonanţă (articol unic + anexă)) (termen de adoptare tacită: 22.02.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară Adoptat
9 L716/09.11.2010 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor. (articol unic, cu 8 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 22.02.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară Respins
10 L799/13.12.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 11 modificări)) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.02.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
11 L706/09.11.2010 Propunerea legislativă privind protejarea persoanelor care au cumpărat un imobil dar nu au intrat în posesia lui. (4 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 22.02.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară Respins
12 L723/09.11.2010 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 97/2005 pentru acordarea de compensaţii cetăţenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940. (2 articole, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 22.02.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: ordinară Adoptat
13 L746/23.11.2010 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea funcţiilor şi demnitarilor publici, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea ANI precum şi completarea altor acte normative. (propunere legislativă) (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică
14 L747/23.11.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea art. 115 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 19 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului. (propunere legislativă) (2 articole, cu 3 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
15 L734/15.11.2010 Propunerea legislativă privind utilizarea, conservarea şi protejarea solului. (54 articole + 2 anexe) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 28.02.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
16 L737/15.11.2010 Propunerea legislativă privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localităţi necooperativizate în perioada comunistă, care au fost obligate să livreze la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări şi achiziţii, produse animaliere şi agroalimentare. (4 articole) (termen de adoptare tacită: 28.02.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
17 L762/29.11.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. (4 articole, cu 36 modificări + anexe) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 14.03.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
18 L782/07.12.2010 Proiectul de lege privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană". (29 articole) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 17.03.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
19 L781/07.12.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea majorării capitalului deţinut de România la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre. (3 articole + 2 anexe) – procedură de urgenţă prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 17.03.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
20 L783/07.12.2010 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval. (3 articole) – procedură de urgenţă prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 17.03.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
21 L740/23.11.2010 Proiectul de lege privind calitatea aerului înconjurător. (87 articole + 11 anexe) – vot final prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 08.03.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
22 L527/30.09.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
23 L699/09.11.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă. (4 articole, cu 17 modificări) – vot pe raport şi vot final prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 22.02.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică Respins
24 L710/09.11.2010 Propunerea legislativă privind participarea forţelor armate la operaţii în afara teritoriului statului român. (30 articole) – vot pe raport şi vot final prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 22.02.2011) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică Respins
25 L708/09.11.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. ( articol unic, cu 12 modificări) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final (termen de adoptare tacită: 22.02.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică Respins
26 L725/15.11.2010 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul silviculturii. (3 articole, cu 6 modificări) – procedură de urgenţă – vot final prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 28.02.2011) Raport: Comisia pentru agricultură,silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
27 L733/15.11.2010 Propunerea legislativă pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor. (31 articole) – vot pe raport şi vot final (termen de adoptare tacită: 28.02.2011) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
28 L726/15.11.2010 Proiectul de lege privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte. (8 articole) – vot final (termen de adoptare tacită: 28.02.2011) Raport: Comisia pentru politică externă Caracterul legii: organică
29 L738/15.11.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea titlului X „Circulaţia juridică a terenurilor” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final (termen de adoptare tacită: 28.02.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
30 L739/15.11.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 32 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere – vot pe raport şi vot final (termen de adoptare tacită: 28.02.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
31 L768/29.11.2010 Propunerea legislativă pentru trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” în domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale – Pardina, Maliuc şi Crişan, judeţul Tulcea, a unor suprafeţe de teren. (2 articole + anexă) – procedură de urgenţă – vot final (termen de adoptare tacită: 14.03.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
32 L511/22.09.2009 Proiectul de lege privind modificarea art. 8 din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994. (2 articole, cu o modificare) – adoptat de Camera Deputaţilor – vot pe raport şi vot final prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică
33 L529/30.09.2009 Proiectul de lege privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului, precum şi a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale. (11 articole, cu 15 modificări) – adoptat de Camera Deputaţilor – procedură de urgenţă – raport de respingere – vot pe raport şi vot final prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
34 L157/08.03.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – vot final prioritate legislativă a Guvernului Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
35 L156/08.03.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – vot pe raport şi vot final Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
36 L642/16.11.2005 Proiectul Legii Lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 – reexaminare (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 820 din 7 iunie 2010) – raport de respingere – vot final Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
37 L533/02.10.2009 Proiectul de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. – reexaminare (la cererea Preşedintelui României) – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei cât şi proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
38 L131/22.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
39 L461/03.09.2008 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti". – reexaminare (la cererea Preşedintelui României) – respingerea cererii – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât raportul de respingere a cererii de reexaminare cât şi proiectul de lege nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
40 Întrebări, interpelări şi răspunsuri. (orele 18,00 – 19,30)
Adresa poştală: Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711; Centrala: +40 21 414 1111 +40 21 316 0300.
Hartă Site
Go to top