Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 16 noiembrie 2011


Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAŢII POLITICE 09:00 10:00
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru săptămâna
următoare
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi (10,00 – 12,00)
- Votul final pe iniţiative legislative (12,00 – 13,00)
10:00 13:00


# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 DECLARAŢII POLITICE (orele 9,00 – 10,00)
2 LUCRĂRI ÎN PLEN Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 21 - 27 noiembrie 2011.
3 Informare referitoare la instrumentul internaţional adoptat la cea de-a 99-a sesiune a Conferinţei Internaţionale a Muncii, Geneva, iunie 2010 - Recomandarea nr. 200/2010 cu privire la HIV/SIDA şi lumea muncii.
4 L682/14.11.2011 L688/14.11.2011 L689/14.11.2011 L693/14.11.2011 L694/14.11.2011 Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarelor iniţiative legislative: 1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum şi a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 2. Propunerea legislativă privind modificarea art. 1 din Legea nr. 239/2002 privind înfiinţarea Universităţii „Titu Maiorescu’’ din Bucureşti. 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti’’ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare. 4. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 33 din Legea fondului funciar nr. 18/1991. 5. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987. - Se supune la vot
5 L650/24.10.2011 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 9 decembrie 2010. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru politică externă Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară Adoptat
6 L620/19.09.2011 Proiectul de lege pentru prelungirea perioadei prevăzute la alin. (2²) al art. 24¹ din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor. (articol unic) – procedură de urgenţă (termen de adoptare tacită: 07.12.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară Adoptat
7 L499/28.06.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000, Legea educaţiei fizice şi sportului, consolidată în 2009. (articol unic, cu 3 modificări) – raport suplimentar de respingere (termen de adoptare tacită: 17.11.2011) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară Respins
8 L512/06.09.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri de reducere a riscului seismic al construcţiilor existente. (articol unic + Ordonanţă (5 articole, cu 22 modificări)) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară Adoptat
9 L636/10.10.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2011 privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative. (articol unic + Ordonanţă (10 articole, cu 9 modificări)) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 24.11.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
10 L562/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară Respins
11 L597/06.09.2011 Propunerea legislativă privind managementul privat al întreprinderilor publice. (29 articole + 3 anexe) – procedură de urgenţă (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară Adoptat
12 L632/03.10.2011 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 215(r1) din 23/04/2001 privind administraţia publică locală. (propunere legislativă) (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
13 L546/06.09.2011 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local. (articol unic, cu 4 modificări) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
14 L553/06.09.2011 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolului 30 din Legea nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local. (un articol, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
15 L510/06.09.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2011 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. (articol unic + Ordonanţă ( articol unic, cu o modificare)) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară Adoptat
16 L639/10.10.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar – fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale. (articol unic + Ordonanţă (16 articole, cu 2 modificări + 2 anexe)) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
17 L519/06.09.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2011 privind reglementarea unor măsuri financiare-fiscale. (articol unic + Ordonanţă (2 articole)) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
18 L528/06.09.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor. (articol unic + Ordonanţă (46 articole)) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
19 L529/06.09.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu o modificare)) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
20 L533/06.09.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. (articol unic + Ordonanţă (5 articole, cu 93 modificări)) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
21 L534/06.09.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. (articol unic + Ordonanţă (11 articole, cu 114 modificări)) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
22 L559/06.09.2011 Propunerea legislativă privind măsurile de recuperare a sumelor diminuate ca urmare a aplicării Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar. (6 articole) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
23 L605/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 284 din 2010 Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
24 L592/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
25 L509/06.09.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de management de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare. (articol unic + Ordonanţă (articol unic)) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
26 L514/06.09.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia. (articol unic + Ordonanţă (6 articole)) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
27 L591/06.09.2011 Propunerea legislativă privind medicina şcolară. (25 articole) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
28 L532/06.09.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu 18 modificări)) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară
29 L511/06.09.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu 2 modificări)) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
30 L637/10.10.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare. (articol unic + Ordonanţă (21 articole, cu 7 modificări)) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 22.11.2011) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
31 L635/10.10.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. (articol unic + Ordonanţă (5 articole, cu 31 modificări)) (termen de adoptare tacită: 22.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
32 L602/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru declararea municipiului Caransebeş “Oraş – martir al Revoluţiei din Decembrie 1989”. (articol unic) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
33 L568/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
34 L570/06.09.2011 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea OUG nr. 86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvenţă. (un articol, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
35 L542/06.09.2011 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea OUG nr. 86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvenţă. (17 articole, cu 17 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
36 L589/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 74¹ din Codul Penal. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
37 L573/06.09.2011 Propunerea legislativă privind statutul profesional al medicului expert al asigurărilor sociale. (47 articole) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
38 L603/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. (un articol, cu 2 modificări) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
39 L565/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. 3 al art. 17 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
40 L574/06.09.2011 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (articol unic, cu 7 modificări) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
41 L545/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (articol unic, cu 4 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
42 L556/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (articol unic, cu 3 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
43 L550/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
44 L587/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 276/20.04.2011. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
45 L600/06.09.2011 Propunerea legislativă privind consacrarea zilei de 10 Mai – Ziua Independenţei ca zi de sărbătoare naţională. (4 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
46 L577/06.09.2011 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
47 L575/06.09.2011 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului.(articol unic, cu 16 modificări) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
48 L555/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu 5 modificări) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
49 L595/06.09.2011 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
50 L543/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
51 L566/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (3) al art. 17 din Legea farmaciei nr. 266/2008. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
52 L540/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român.(articol unic, cu 3 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară
53 L588/06.09.2011 Propunerea legislativă privind reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern. (51 articole) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
54 L538/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 12, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. (2 articole, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară Respins
55 L601/06.09.2011 Propunerea legislativă privind construcţia şi modernizarea clădirilor destinate unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară. (6 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
56 L557/06.09.2011 Propunerea legislativă privind numirea managerilor şi specialiştilor în consiliile de administraţie ale regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori ale societăţilor comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituţii de credit, societăţilor de asigurare şi celor financiare. (7 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică
57 L551/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
58 L561/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea Camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltarea rurală. (un articol, cu 13 modificări) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
59 L572/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea Camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. (articol unic, cu 4 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
60 L582/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură. (articol unic, cu 3 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
61 L611/06.09.2011 Propunerea legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti’’ – Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultură şi Floricultură Vidra în domeniul public al Comunei Vidra, judeţul Ilfov şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vidra, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate. (3 articole + anexă) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
62 L548/06.09.2011 Propunerea legislativă privind asigurarea ordinii şi liniştii publice. (16 articole) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
63 L539/06.09.2011 Propunerea legislativă privind reglementarea activităţilor de lobby în România. (10 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
64 L544/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. (articol unic, cu 4 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
65 L552/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului. (articol unic,cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
66 L579/06.09.2011 Propunerea legislativă privind modificarea Art. 7, alin. (4) din O.U.G. nr. 119/2007, privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
67 L549/06.09.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul. (articol unic, cu 4 modificări) (termen de adoptare tacită: 23.11.2011) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară
68 L335/26.04.2011 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare. (propunere legislativă) (articol unic, cu 4 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică
69 L767/29.11.2010 Proiectul de lege pentru modificarea art. 56 şi art. 71 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată. (propunere legislativă) (articol unic, cu 3 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor (20.04.2011) – raport suplimentar Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
70 L332/26.04.2011 Proiectul de lege privind modificarea art. 21 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
71 L488/28.06.2011 Propunerea legislativă privind modificarea art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. (articol unic, cu o modificare) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
Go to top