Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 11 februarie 2019

Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI  14:30
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic)


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  programului  de  lucru  al  Senatului  pentru  perioada  18 - 23 februarie 2019.    
 
2 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
  1. Proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019. (b28/08.02.2019)
  2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. (b669/04.12.2018)
3 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la 4 și 5 februarie 2019, a unor iniţiative legislative.
  1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2018 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război. (L714/10.12.2018)
  2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar". (L715/10.12.2018)
4 Fişier Proiect de hotărâre privind încuviințarea desfășurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă.
 

II.     Iniţiative legislative
 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L90/11.02.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019.
(termen de adoptare tacită: 27.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de admitere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară

 
Adoptat
2 L728/17.12.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile.
(termen de adoptare tacită: 13.02.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de admitere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
3 L730/17.12.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene.
(termen de adoptare tacită: 14.02.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
4 L716/10.12.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
5 L732/17.12.2018 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 15.02.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
6 L731/17.12.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii.
(termen de adoptare tacită: 15.02.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
7 L697/26.11.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii concurenței nr. 21/1996.
(termen de adoptare tacită: 27.02.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
8 L137/19.02.2018 Legea pentru modificarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău.  - reexaminare/12.11.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 565/19.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
  Comisia pentru constituţionalitate
  Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

III.    Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L398/25.06.2018 Legea pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.  – reexaminare/18.10.2018 (la solicitarea Preşedintelui României) - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
  Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
2 L679/19.11.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. - adoptată de Camera Deputaţilor             
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
  Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică
 
3 L170/26.03.2018 Propunerea legislativă pentru completarea art. 65 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată de Camera Deputaţilor                                                                                                      
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 
4 L338/04.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
5 L343/26.05.2010 Propunerea legislativă – Legea educaţiei naţionale. – respinsă de  Camera Deputaţilor  
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top