Senatul României
Limba:
RO EN
Tipareste Micsoreaza litera Mareste litera
Participarea doamnei senator Silvia - Monica Dinică și a domnului senator Marin Gheorghe la ,,Reuniunea Preşedinţilor Comisiilor pentru Energie din Parlamentele Uniunii Europene”, 13-14 mai 2018, Sofia, Bulgaria

Doamna senator Silvia – Monica Dinică, membru al Comisiei pentru transporturi și energie și domnul senator Marin Gheorghe, vicepreședinte al Comisiei economice, industrii și servicii, au participat, în perioada 13-14 mai 2018, la ,,Reuniunea Preşedinţilor Comisiilor pentru Energie din Parlamentele Uniunii Europene”, la Sofia, Bulgaria. Reuniunea a fost organizată de Adunarea Naţională a Republicii Bulgaria (Parlamentul Bulgariei), în contextul Preşedinţiei Bulgare a Consiliului Uniunii Europene. La întrevedere au fost prezenți reprezentanți ai tuturor parlamentelor statelor membre ale Uniunii Europene, precum și membrii ai guvernului bulgar, președinți de comisii pentru energie, vicepreședinți, miniștri, reprezentanți ai Comisiei Europene, președintele EUFORES, ambasadorul României în Bulgaria.
Agenda reuniunii a cuprins 3 paneluri: „Infrastructura energetică și asigurarea furnizării“, „Tranziția la energia curată în Europa“ și „Integrarea pe piață a resurselor regenerabile de energie“.
În intervenția sa din cadrul secțiunii ,,Tranziția la energia curată în Europa“, doamna  senator Silvia – Monica Dinică a subliniat importanța Acordului de la Paris, despre care a afirmat că încurajează dezvoltarea unei economii competitive și inovatoare cu emisii reduse de carbon, economie bazată pe eficiența energetică. Un alt aspect adus în discuție a fost strategia națională a României în domeniul climei, în contextul mai larg al unei economii ecologice și cu emisii scăzute de carbon. Inițiativele incluse în „Pachetul privind energia curată“ pot contribui la consolidarea securității energetice și la sporirea securității aprovizionării Uniunii Europene cu energie. În acest fel, se poate ajunge la o reformă a pieței energiei electrice în care toate statele membre contribuie, conform cu specificul lor, atât în ​​ceea ce privește utilizarea durabilă a resurselor energetice autohtone, cât și în ceea ce privește accesul la resursele externe, la sustenabilitatea consumatorului final și la eliminarea disparităților economice dintre statele membre ale UE.
Doamna senator Silvia – Monica Dinică a atras atenția asupra adoptării, la nivel global, a „Regulamentului“ pentru Acordul de la Paris. Domnia sa spune că acesta va reprezenta un instrument de gestionare a riscurilor la nivel mondial și, în același timp, un motor al creșterii durabile.
Prioritatea majoră pentru România este ca inițiativele cuprinse în Pachet să conducă la întărirea securității energetice și la consolidarea securității în aprovizionarea cu energie a Uniunii Europene. Interesul țării noastre este ca piața de energie electrică să se reformeze astfel încât toate statele membre să ajungă să contribuie, în conformitate cu specificul propriu, atât în ceea ce privește utilizarea sustenabilă a resurselor energetice indigene și accesul la resurse externe, cât și în ceea ce privește gradul de suportabilitate a consumatorului final. Dezideratul este, până la urmă, eliminarea decalajelor economice între Statele Membre ale UE.
 
Go to top