Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Arţi 14 mai 2013

În data de 14 mai 2013, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului s-a întrunit sub preşedinţia domnului senator Liviu Marian POP, pe ordinea de zi fiind înscrise următoarele proiecte şi propuneri legislative naţionale şi europene:
- Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare;
- Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea forţei de muncă;
- Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă;
- Propunere legislativă privind proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţã nr. 63/2010 pentru modificarea Legii nr.273/2006 privind Finanţele publice locale;
- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate;
- Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată şi neremunerată, servicii de voluntariat şi muncă au pair;
Comisia pentru muncă a avut în atenţie, în mod deosebit, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare care stabileşte principalele măsuri de protecţie socială de care beneficiază persoanele disponibilizate prin concediere colective. Astfel, s-a estimat că, în urma aplicării planurilor de disponibilizare din cadrul societăţilor naţionale, regiilor autonome, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi a regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, numărul beneficiarilor acestor măsuri de protecţie va fi în jur de 10.500 de persoane.
De asemenea, Comisia pentru muncă a avut în vedere şi Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, prin care se doreşte includerea, alături de tichetele de masă pe suport de hârtie şi a tichetelor de masă în format electronic.
În finalul şedinţei, membrii Comisiei pentru muncă au dezbătut două proiecte de acte legislative europene referitoare la organizarea de anchete prin sondaj asupra forţei de muncă şi, respectiv, privind condiţiile de intrare şi şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată şi neremunerată, servicii de voluntariat şi muncă au pair, concluzionându-se că ambele acte respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.


Go to top