Senatul României
Limba:
RO EN
Tipareste Micsoreaza litera Mareste litera
Discursul Președintelui Senatului după ratificarea în plen a Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord - miercuri, 13 martie 2019

Stimați colegi,
 
Salut cu deosebită satisfacție votul dumneavoastră de astăzi în favoarea adoptării Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord.
Domnule președinte Xhaferi vă felicit și vă rog să-mi permiteți să adresez, prin intermediul domniei voastre, autorităţilor de la Skopje și poporului macedonean un călduros „Bun venit !” în marea familie a democraţiei, prosperităţii şi securităţii euro-atlantice!
 
Stimate domnule președinte Xhaferi,
Doamnelor și domnilor,
 
Ne aflăm astăzi într-un moment cu o semnificaţie specială pentru că, iată, cel de-al 30-lea membru al Alianţei confirmă vocaţia euro-atlantică a statelor din Balcanii de Vest.
Decizia din 6 februarie, de la Bruxelles, este expresia interesului reciproc al statelor membre ale Alianţei şi guvernului de la Skopje de a deveni parteneri în promovarea şi apărarea valorilor euro-atlantice comune şi, în același timp, rezultatul unui parcurs meritoriu al decidenţilor politici, al societăţii civile şi al forţelor armate macedonene în asumarea acestor valori.
Este un drum care a început în anul 1993, când FYROM - la data respectivă, a devenit membră a Parteneriatului pentru pace, şi care a continuat cu un amplu proces de redefinire a identităţii naţionale şi statale și de consolidare a instituțiilor democratice. 
În anul 1999, confirmând strădania şi rezultatele în atingerea standardelor necesare aderării la Alianţă, NATO a decis semnarea Planului de acţiune pentru aderare cu Skopje.
Autorităţile de la Skopje au făcut eforturi considerabile pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin foaia de parcurs, au fost alături de structurile Alianţei, atât la nivel guvernamental, cât şi parlamentar - de altfel, FYROM a devenit membru asociat al Adunării Parlamentare a NATO încă din 1994, iar militarii macedoneni au participat de-a lungul timpului la misiuni comune cu NATO în Irak şi Afganistan.
Prezenţa astăzi, în plenul Senatului, a domnului preşedinte Geaféri confirmă, o dată în plus, semnificația deosebită a acestui moment. Domnia sa a fost un promotor constant al aderării ţării sale la NATO şi am convingerea că, în bună măsură, succesul de astăzi i se datorează. Domnul Xhaferi este de peste opt ani membru al Adunării Parlamentare NATO, a susţinut organizarea la Skopje a mai multor Seminarii Rose-Roth şi, nu lipsit de importanţă, a sprijinit reforma forţelor armate ale ţării în calitatea domniei sale de fost ofiţer activ.
Noi înşine suntem doesebit de bucuroși astăzi! Afecțiunea poporul român faţă de locuitorii Macedoniei de Nord are rădăcini străvechi. Macedonenii au conviețuit vreme de secole în jurul lacului Ohrid alături de aromâni și meglenoromâni, comunități care se revendică filonului cultural și lingvistic românesc.
Mai mult, noi nu am uitat - şi sunt convins că nici prietenii noştri din Republica Macedonia de Nord, efortul considerabil depus de autorităţile politice şi diplomatice române în 2001, în timpul exercitării preşedinţiei-în-exercițiu a OSCE, şi succesul obţinut împreună cu partenerii occidentali prin finalizarea favorabilă a negocierilor pentru semnarea Acordului Cadru de la Ohrid, document istoric care a pus bazele dezvoltării societății macedonene, conturându-i parcursul european și euro-atlantic, un parcurs pe care România l-a susținut constant.
De asemenea, trebuie să menționez aici aprecierea pentru capacitatea vizionară, curajul și hotărârea de care au dat dovadă partenerii pentru semnarea și ratificarea Acordului de la Prespa. Acest instrument reprezintă, în opinia noastră, o bornă importantă în parcursul spre pace și securitate în Europa de Sud-Est.
Din toate aceste motive, domnule preşedinte Xhaferi, acest moment al finalizării, de către Senat, a procedurilor parlamentare aferente ratificării Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la NATO, are o semnificație deosebită.
Domnule președinte, am deosebita plăcere să vă invit să luați cuvântul.
 
 


Go to top