Acreditare jurnalişti

Acreditarea jurnaliștilor în sesiunea februarie - iunie 2018

 
        Direcția presă, comunicare și imagine a Senatului României informează că, în perioada 15 ianuarie – 2 februarie 2018, se primesc cererile de acreditare pentru sesiunea parlamentară februarie – iunie 2018, precum și solicitările pentru permisele de acces auto la Palatul Parlamentului. Acestea se pot depune de luni până vineri, între orele 09.00 – 16.00 (vineri, până la ora 13.00) la Biroul presă, imagine și pagină web din cadrul Direcției presă, comunicare și imagine (intrarea B3, corp B3, etaj 5, cam. 5017, tel: 021.414.27.13).
        Pentru eliberarea în timp util a acreditărilor, instituțiile de presă care le solicită trebuie să respecte regulile privind acreditarea jurnaliștilor la Senat. Documentele la care se face referire în cererea de acreditare pot fi consultate pe www.senat.ro la secțiunea ,,Relații cu mass-media/ Acreditare jurnaliști”. Astfel, pentru obținerea unei acreditări permanente, solicitanții vor completa formularele de acreditare anexate (formularul nr.1, formularul nr.2), care se pot descărca și de pe pagina de internet a instituției din secțiunea ,,Relații cu mass-media/ Acreditare jurnaliști”. Acestea vor fi însoțite de copiile cărții de identitate și a legitimației de presă. De asemenea, o fotografie tip legitimație, în format .jpg sau .bmp, cu dimensiunea maximă de 600 KB, va fi transmisă la adresa de e-mail: presa@senat.ro. Fiecare fotografie trebuie salvată cu numele complet al persoanei care solicită acreditarea, așa cum figurează în actele de identitate.
        Pentru accesul autovehiculelor în parcarea Palatului Parlamentului, instituția media trebuie să transmită Direcției presă, comunicare și imagine o solicitare semnată și ștampilată de redactorul-șef sau directorul instituției de presă. Fiecare instituție de presă va putea obține maximum  5 permise de acces auto în curtea Parlamentului. Permisul de acces auto este valabil pe perioada unui an calendaristic și nu este transmisibil.
        Fiecare solicitare va conține numărul de înmatriculare al mașinii și va fi însoțită de o copie a certificatului de înmatriculare al autovehiculului.
 
        Reamintim că redactorul-șef sau directorul instituției de presă care solicită acreditările este obligat să aducă la cunoștința Direcției presă, comunicare și imagine, în cel mult 48 de ore de la data încheierii contractelor de muncă, situațiile în care jurnaliștii acreditați la Senat și-au încetat colaborarea cu instituția care le-a solicitat acreditarea pentru sesiunea parlamentară.
        Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați Direcției presă, comunicare și imagine, respectiv Biroului presă, imagine și pagină web la următoarele date de contact: tel: 021.414.27.13 sau pe e-mail: presa@senat.ro.
 
 

 

CONTACT

Adresa:
Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5,
Bucuresti, cod poștal: 050711

Centrala: 021 414 11 11;
                    021 316 03 00;

Biroul relaţii publice
(responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001)
Telefon: 021 401 27 09;   
                  021 414 29 83;
Fax:         021 315 89 42;
E-mail:  infopub@senat.ro

Direcția presă comunicare și imagine
Telefon: 
021 414 27 13;
Fax:        021 315 60 03
E-mail:   presa@senat.ro

Adresa poştală: Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711; Centrala: +40 21 414 1111 +40 21 316 0300.
Hartă Site
Go to top