Comitetul Regiunilor
COMITETUL REGIUNILOR

Comitetul Regiunilor este format din 353 de membri

Membrii, provenind din autorităţile locale şi regionale din cele 28 state membre UE sunt numiţi pentru un mandat de cinci ani.

Comitetul Regiunilor se reuneşte în plen de cinci sau şase ori pe an


Informaţii suplimentare:

Există 6 comisii care au competenţe în următoarele domenii politice, pe baza tratatelor UE şi pregătesc avizele care urmează a fi dezbătute în sesiunile plenare:

● Ocuparea forţei de muncă, formare profesională, coeziune economică şi socială, politica socială, sănătate;
● Educaţie şi cultură;
● Mediu, schimbări climatice, energie;
● Transport şi reţele transeuropene;
● Protecţia civilă şi serviciile de interes general;

Comitetul adoptă opinii, rapoarte şi rezoluţii cu privire la diverse aspecte politice.
Comitetul a fost constituit în 1994.
Este condus de către Ramón Luis Valcárcel Siso.
Adresa poştală: Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711; Centrala: +40 21 414 1111 +40 21 316 0300.
Hartă Site
Go to top
IP