Declaraţiile de interese ale autorităţilor şi instituţiilor aflate exclusiv sub control parlamentar

      Conform prevederilor Legii nr.161/2003, persoanele care îndeplinesc funcţii asimilate celei de ministru, secretar de stat sau subsecretar de stat vor depune declaraţia de interese la Secretarul general al autorităţii publice sub controlul căreia se află. Funcţiile asimilate celei de ministru, secretar de stat sau subsecretar de stat din cadrul autorităţilor publice sunt cele prevăzute în actele normative privind organizarea şi funcţionarea acestor autorităţi.

1. Curtea de Conturi http://www.curteadeconturi.ro
2. Consiliul Legislativ http://www.clr.ro
3. Avocatul Poporului-declaratie de interese http://www.avp.ro
4. Consiliul Concurenţei http://www.consiliulconcurentei.ro
5. Autoritatea de Supraveghere Financiară http://www.asfromania.ro
6. Banca Naţională a României http://www.bnr.ro
7. Serviciul Român de Informaţii http://www.sri.ro
8. Serviciul de Informaţii Externe http://www.sie.ro
9. Serviciul de Protecţie şi Pază http://www.spp.ro
10. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale http://www.stsnet.ro
11. Consiliul Naţional al Audiovizualului http://www.cna.ro
12. Societatea Română de Radiodifuziune http://www.srr.ro
13. Societatea Română de Televiziune http://www.tvr.ro
14. Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii http://www.cnsas.ro
15. Agenţia Naţională de Presă AGERPRES http://www.rompres.ro
16. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării - declaratiile de interese; Candidaturi pentru Colegiul director http://cncd.org.ro
17. Agenţia Naţională de integritate (Consiliul National de Integritate) http://www.integritate.eu/
18. Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal http://www.dataprotection.ro/
19. Consiliul de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități  
CONTACT

Adresa:
Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5,
Bucuresti, cod poștal: 050711

Centrala: 021 414 11 11;
                    021 316 03 00;

Biroul relaţii publice
(responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001)
Telefon: 021 401 27 09;   
                  021 414 29 83;
Fax:         021 315 89 42;
E-mail:  infopub@senat.ro

Direcția presă comunicare și imagine
Telefon: 
021 414 27 13;
Fax:        021 315 60 03
E-mail:   presa@senat.ro

Adresa poştală: Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711; Centrala: +40 21 414 1111 +40 21 316 0300.
Hartă Site
Go to top