Autoritati si Institutii aflate sub controlul parlamentului
Rapoarte de activitate

AUTORITĂȚI/INSTITUȚII AI CĂROR MEMBRI SUNT NUMIȚI,
POTRIVIT LEGII, DE SENAT

I. Agenția Națională de Integritate
II. Consiliul Naţional de Integritate
III. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
IV. Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român
V. Consiliul Superior al Magistraturii
VI. Consiliul ştiinţific al Institutul de Drept Public și Științe Administrative al României
   


 

AUTORITĂȚI/ INSTITUȚII AI CĂROR MEMBRII SUNT NUMIȚI,
POTRIVIT LEGII, DE PARLAMENT

I. Agenția Națională de Presă AGERPRES
II. Autoritatea Electorală Permanentă
III. Avocatul Poporului 
IV. Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității
V. Colegiul director al Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
VI. Comisia de Evaluare a Activității Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
VII. Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
VIII. Comitetul pentru Finanțe Publice Locale
IX.  Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară 
X. Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României 
XI. Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune 
XII. Consiliul de Administrație al Societății Române de Televiziune
XIII. Consiliul Fiscal 
XIV. Consiliul Legislativ
XV. Consiliul Național al Audiovizualului
XVI. Consiliul Statistic Național
XVII. Curtea Constituțională
XVIII. Curtea de Conturi și Autoritatea de Audit
XIX. Serviciul de Informații Externe
XX. Serviciul Român de Informații
XXI Consiliul director al Fundaţiei "Proiect Ferentari"
XXII Adunarea Reprezentanților Casei Naționale al Asigurărilor de Sănătate

CONTACT

Adresa:
Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5,
Bucuresti, cod poștal: 050711

Centrala: 021 414 11 11;
                    021 316 03 00;

Biroul relaţii publice
(responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001)
Telefon: 021 401 27 09;   
                  021 414 29 83;
Fax:         021 315 89 42;
E-mail:  infopub@senat.ro

Direcția presă comunicare și imagine
Telefon: 
021 414 27 13;
Fax:        021 315 60 03
E-mail:   presa@senat.ro

Adresa poştală: Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711; Centrala: +40 21 414 1111 +40 21 316 0300.
Hartă Site
Go to top