Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului unor persoane vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

Număr de înregistrare Senat: L724/2013
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX193/2014
Adresa: -
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Antonescu George-Crin-Laurenţiu - senator PNL; Gerea Andrei Dominic - deputat PNL; Scutaru Adrian George - deputat PNL
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:1246/11.11.2013
Procedura de urgență:Nu
Stadiu:A devenit Legea 217/23.07.2015 publicatã în M.O. 558/27.07.2015
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
08-10-2013 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b663
15-10-2013 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 14.11.2013)
15-10-2013 trimis pentru punct de vedere la Guvern
11-11-2013 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 1246/11.11.2013 (favorabil)
16-12-2013 cu nr.L724 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
16-12-2013 trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 11/02/2014)
16-12-2013 trimis pentru aviz la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (TERMEN: 11/02/2014)
16-12-2013 trimis pentru aviz la Comisia pentru cultură şi media (TERMEN: 11/02/2014)
16-12-2013 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 11/02/2014)
10-02-2014 prezentare în Biroul Permanent (Comisia pentru cultură a solicitat să fie desesizată de întocmirea avizului)
10-02-2014 trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 11/02/2014)
10-02-2014 trimis pentru aviz la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (TERMEN: 11/02/2014)
10-02-2014 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 11/02/2014)
13-02-2014 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 341-FAVORABIL
25-02-2014 primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 279/25.02.2014 (favorabil)
26-02-2014 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională transmite avizul cu nr. 24-NEGATIV
07-04-2014 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 405-FAVORABIL cu amendamente
08-04-2014 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
08-04-2014 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 87 NU=0 AB=0)
24-06-2015 adoptat de Camera Deputaților
29-06-2015 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
04-07-2015 trimis la promulgare
22-07-2015 promulgat prin decret nr:669/22/07/2015; devine legea nr. 217/23/07/2015
27-07-2015 publicată în Monitorul Oficial nr: 558/27/07/2015

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- punctul de vedere al Guvernului
- aviz - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
Go to top