PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Grupul Român al Uniunii Interparlamentare

 

 

15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației

 

ALOCUȚIUNE

 

Senator Paula Maria IVĂNESCU

Secretar al Biroului Executiv al GRUI

 

 

 

 

Domnule Președinte,

Stimați colegi,

 

Adunarea Generală a Națiunilor Unite a decis anul trecut, prin consens, ca ziua de 15 septembrie să fie celebrată în întreaga lume ca Zi Internațională a Democrației.

 

Rezoluția care consacră această decizie reafirmă faptul că democrația este o valoare universală, bazată pe voința liber exprimată a popoarelor de a-și determina propriile sisteme politice, economice, sociale și culturale și pe participarea lor deplină la toate aspectele vieții. Rezoluția Adunării Generale subliniază totodată că, deși democrațiile au în comun anumite caracteristici, nu există un model unic de democrație și nu se poate considera că democrația este apanajul unei țări sau al unei regiuni.

 

Data aleasă pentru această nouă Zi Internațională are, fără îndoială, o semnificație specială. În acest an, evenimentul coincide cu împlinirea a două decenii de la inițierea, sub egida ONU, a procesului Conferințelor Internaționale ale Democrațiilor Noi și Restaurate, având drept obiectiv susținerea transformărilor democratice în țări de pe toate continentele. Conceput inițial ca forum inter-guvernamental, procesul a evoluat spre o structură tripartită și beneficiază astăzi de participarea, alături de guverne, a parlamentelor și a societății civile.

 

Este important să amintim că România a avut și continuă să aibă o contribuție majoră la dezvoltarea acestui mecanism. În anul 1997, București a fost gazda celei de-a treia Conferințe Internaționale a Democrațiilor Noi și Restaurate, o recunoaștere simbolică a faptului că Europa Centrală și de Est parcurgea una dintre cele mai profunde și ample reforme politice și economice. Documentul final adoptat cu acel prilej evidenția interdependența dintre democrație, dezvoltare și buna guvernare și sublinia că un sistem de guvernare democratic este cel mai bun mod de a asigura soluții politice, economice și sociale durabile pentru diferitele societăți. 

 

Contribuția României s-a concretizat, de asemenea, prin asigurarea, în perioada 1997-2000, a președinției mișcării Democrațiilor Noi sau Restaurate, și prin inițierea, între anii 2000 și 2005, în cadrul Adunării Generale a ONU și al Comisiei Drepturilor Omului, a seriei de rezoluții privind democrația, statul de drept și drepturile omului.

 

Doamnelor și domnilor,

 

Ziua Internațională a Democrației are o valoare simbolică aparte pentru Uniunea Interparlamentară, organizație care datează din 1889 și în care România a fost reprezentată încă din 1892. UIP a constituit primul forum permanent de negocieri politice multilaterale și se află la originile cooperării multilaterale instituționale de astăzi. Membrii săi au pledat pentru înființarea unor instituții corespondente la nivel guvernamental, obiectiv realizat prin crearea Ligii Națiunilor, actualmente ONU.         

 

Astăzi, Uniunea Interparlamentară reunește un număr impresionant de instituții-cheie ale democrației, respectiv 150 de parlamente naționale de pe toate continentele, dobândind astfel vocație universală.

 

În mod firesc, promovarea democrației este piatra unghiulară a mandatului UIP și îmbracă forme dintre cele mai diverse: derularea unor programe de consolidare a instituției parlamentare; încurajarea parteneriatului între femei și bărbați în viața politică, dezvoltarea dimensiunii parlamentare a relațiilor internaționale și, nu în ultimul rând, apărarea drepturilor omului, inclusiv drepturile parlamentarilor din întreaga lume de a-și reprezenta electorii în condiții de libertate și securitate.

 

Exact acum 11 ani, pe 16 septembrie 1997, la Cairo, Uniunea Interparlamentară adopta Declarația Universală privind Democrația. Acest document evidențiază principiile fundamentale ale democrației – în primul rând participarea și responsabilitatea, elementele și modalitățile de exercitare a unei guvernări democratice, precum și dimensiunea internațională a democrației.

 

Declarația UIP nu și-a pierdut nimic din relevanță, iar celebrarea, de către parlamente, a Zilei Internaționale a Democrației, are rolul de a aminti, o dată în plus, că valorile și principiile democratice au nevoie de îngrijirea și atenția noastră constante.

 

De aceea, am putea avea în vedere ca, în anii următori, să marcăm această Zi Internațională printr-o dezbatere privind contribuția parlamentului nostru la consolidarea democrației și performanța lui în relațiile cu cetățenii, cu puterea executivă, cu mediul internațional și cu mass media, în contextul unei lumi globalizate, al societății de consum în expansiune, al dezvoltării spectaculoase a noilor tehnologii ale informației și comunicării.

 

Acest demers ar trebui să ne ajute să găsim soluțiile cele mai potrivite pentru:

-         - raționalizarea procesului legislativ, menținând, în același timp, o examinare riguroasă a proiectelor de lege;

-         - implicarea mai consistentă a cetățenilor în activitatea de legiferare;

-         - un control mai eficient asupra activității executivului, inclusiv în domeniul relațiilor internaționale;       

-         - îmbunătățirea comunicării cu opinia publică, îndeosebi prin intermediul mass media;

-         - ameliorarea percepției opiniei publice cu privire la instituția parlamentară și membrii acesteia, recurgând, în acest scop, și la un cod deontologic al parlamentarilor;

-         - consolidarea dimensiunii parlamentare a cooperării internaționale.

 

În concluzie, parlamentul trebuie să se aplece cu seriozitate asupra necesității de a se angaja, el însuși, într-un proces permanent de reformă, de a-și adapta și perfecționa procedurile și modul de lucru și de a le face mai bine cunoscute și înțelese. Democratizarea, inclusiv cea a instituției parlamentare, nu este un demers punctual, ci un proces continuu, necesar deopotrivă atât tinerelor democrații, cât și celor cu tradiție.

 

Încercând să găsească definiția unui parlament democratic, Uniunea Interparlamentară a identificat câteva trăsături caracteristice indispensabile: reprezentativitate, transparență, accesibilitate, responsabilitate în fața alegătorilor și, nu în ultimul rând, eficacitate. 

 

Măsura în care un parlament integrează aceste valori constituie, fără îndoială, cel mai bun indicator al stării de sănătate a unei societăți democratice.

 

Vă mulțumesc !

 

 

 

 

16 septembrie 2008