PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Grupul Român al Uniunii Interparlamentare

 

 

15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației

 

DECLARAȚIE POLITICĂ

 

Senator Vasile ION

Membru al Biroului Executiv al GRUI

Grupul parlamentar al Alianței Politice a PSD și PC

 

 

 

 

 

Domnule Președinte,

Stimați colegi,

 

 

Începând cu anul 2008, la propunerea Adunării Generale a Națiunilor Unite, ziua de 15 septembrie este sărbătorită în întreaga lume ca Zi Internațională a Democrației.

 

În mod firesc, această zi are o semnificație specială pentru parlamente, instituțiile-cheie ale democrației și, bineînțeles, pentru organizația lor mondială, Uniunea Interparlamentară, un for de prestigiu în care România este reprezentată încă din 1892.

 

Contribuția Uniunii Interparlamentare și a membrilor săi la promovarea democrației reprezentative a dobândit deja o binemeritată recunoaștere la scară globală. Viziunea UIP în domeniu reflectă ideea fundamentală că, deși existența unui parlament nu garantează automat democrația, în absența unui parlament nu poate exista democrație.

 

Este motivul pentru care, pe parcursul ultimelor decenii, UIP a participat activ, prin proiecte de asistență tehnică, la consolidarea instituțiilor parlamentare din peste 20 de țări în curs de dezvoltare.

 

Pentru ediția 2009 a Zilei Internaționale a Democrației, tema aleasă de Uniunea Interparlamentară este Democrație și toleranță politică; nu întâmplător, ci pornind de la constatarea că, pretutindeni în lume, lipsa toleranței ridică probleme în viața politică.

 

Prin natura ei, viața politică înseamnă și confruntări de idei, confruntări pe care instituțiile democratice le fac posibile. Parlamentul are rolul de a aplana tensiunile, de a păstra echilibrul între cerințe contradictorii care își au izvorul în diversitate și de a permite reprezentarea adecvată a tuturor sectoarelor societății. Toleranța în politică este un pilon al democrației, este indispensabilă funcționării parlamentelor și ea trebuie pusă permanent în practică.  

 

Invitând cele 153 de parlamente membre să marcheze această Zi Internațională, UIP dorește să aducă în prim plan necesitatea dezvoltării unei culturi a toleranței la scara întregii  societăți și, în particular, în viața politică.

 

Și trebuie spus că una dintre consecințele grave ale intoleranței politice este încălcarea, sub diferite forme, a drepturilor omului ale parlamentarilor.

Parlamentele lumii reunesc la ora actuală aproximativ 40.000 de membri; de-a lungul anilor, nu puțini au fost cei care și-au riscat cariera și chiar viața pentru  convingerile lor. Uniunea Interparlamentară a pus la punct, încă din anul 1976, un mecanism unic în lume – Comitetul pentru drepturile omului ale parlamentarilor – care investighează astfel de cazuri. Apărând parlamentarii împotriva abuzurilor, Comitetul apără, implicit, drepturile celor care i-au ales și instituția parlamentară.

 

În cei 33 de ani de activitate, Comitetul a examinat cazuri din peste 100 de țări, reușind adesea să obțină: eliberarea unor parlamentari deținuți; reintegrarea lor în parlament; anchetarea violențelor la care au fost supuși; urmărirea în justiție a autorilor acestora și alocarea unor compensații reparatorii. Aș reaminti, cu această ocazie, că unul dintre cazurile examinate pe parcursul mai multor ani a fost cel al deputatului moldovean și, ulterior, membru al Senatului României, Ilie Ilașcu. 

Nu lipsită de importanță este constatarea că, în anumite situații, încălcarea drepturilor omului ale parlamentarilor este rezultatul aplicării unor legi sau regulamente parlamentare deficitare și, de aici, demersurile UIP pentru revizuirea și alinierea lor la instrumentele internaționale în materie.  

 

Aș adăuga că cele mai multe abuzuri împotriva parlamentarilor, conform statisticilor Comitetului UIP, se manifestă prin excluderea nejustificată din viața politică, absența unei proces echitabil, arestarea și detenția pe baze arbitrare sau restricționarea nejustificată a libertății de expresie. Se află însă în curs de investigație și cazuri de dispariție forțată, răpire, asasinat, agresiune și amenințare cu moartea, tortură și rele tratamente sau de încălcări ale imunității parlamentare, ale căror victime sunt membrii de parlament.

 

Stimați colegi,

 

Toleranța politică înseamnă apărarea și respectarea regulilor democratice. La nivelul parlamentului, ea se referă la respectarea diferențelor de opinii politice, a drepturilor și obligațiilor opoziției și a mandatului fiecărui parlamentar în parte, inclusiv din perspectiva rolului partidelor politice și a măsurii în care impunerea unei „linii de partid” afectează exercitarea mandatului reprezentativ.

 

În acest an, UIP a realizat, în premieră, un sondaj pe tema toleranței politice, la care au participat circa 22.000 de persoane, inclusiv parlamentari, din 24 de țări cu nivele diferite de dezvoltare, de pe toate continentele și care, împreună, însumează  64% din populația lumii. 

Rezultatele vorbesc de la sine.

 

Majoritatea respondenților manifestă o îngrijorătoare lipsă de încredere în independența parlamentarilor și în posibilitatea lor de a vorbi liber în numele celor care i-au ales. Prevalează convingerea că partidelor de opoziție li se oferă rareori sau numai din când în când șansa de a-și exprima opinia și de a influența politicile guvernamentale. Măsura în care parlamentele reprezintă în mod real diversitatea politică și socială este pusă și ea sub semnul întrebării.  

 

În linii mari, aceste percepții sunt valabile indiferent de regiune, sistem politic, grupe de vârstă sau gen. 

   

România nu s-a numărat printre țările implicate în sondaj, dar cred că celebrarea Zilei Internaționale a Democrației 2009 poate fi și pentru noi o bună ocazie pentru a reflecta, într-un spirit pozitiv, asupra contribuției parlamentului și a fiecăruia dintre noi la creșterea toleranței în societate și în politică, la măsurile pe care le putem lua în sprijinul unei relații mai solide și mai transparente a parlamentului cu guvernul și cu cetățenii.

 

Vă mulțumesc !