SERVICIILE SENATULUI

 

Senatul Romāniei dispune de un sistem de servicii de specialitate şi de un aparat administrativ propriu, care le asigură funcţionarea autonomă.

Reglementarea serviciilor Senatului

Serviciile Senatului sunt concepute şi organizate conform dispoziţiilor cuprinse īn Regulamentul Senatului şi īn Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor Senatului, aprobat de plenul Senatului, la propunerea Biroului permanent. Īn scopul realizării prerogativelor constituţionale ale Senatului, funcţionarii publici parlamentari care lucrează īn structurile de specialitate ale acestui for legislativ au un statut special, conferit de Legea privind statutul funcţionarului public parlamentar.   

Activitatea serviciilor de care beneficiază senatorii īn exercitarea mandatului lor este condusă de Secretarul general al Senatului, īnalt funcţionar public numit īn funcţie de Senat, la propunerea Preşedintelui, cu avizul Biroului permanent. Locţiitorul de drept al Secretarului general al Senatului este Secretarul general adjunct.

Secretarul general are calitatea de ordonator principal de credite şi emite ordine pentru īndeplinirea atribuţiilor sale. El conduce şi coordonează activitatea departamentelor de specialitate şi a serviciilor administrative, asigură buna desfăşurare a lucrărilor īn plen şi a activităţii Biroului permanent, precum şi comunicarea dintre Senat şi alte instituţii ale statului de drept. De asemenea, Secretarul general ia măsuri pentru gestionarea, păstrarea şi conservarea patrimoniului Senatului, precum şi pentru asigurarea integrităţii acestui patrimoniu.

Structura şi atribuţiile serviciilor Senatului 

Serviciile Senatului sunt concepute şi organizate īn aşa fel īncāt să asigure exercitarea atribuţiilor specifice ale acestei instituţii şi să contribuie la buna desfăşurare a activităţii legislative. Serviciile Senatului sunt grupate pe departamente, direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri.

Astfel, Senatul şi structurile sale de conducere şi de lucru, Biroul permanent, comisiile şi grupurile parlamentare dispun de un corp de experţi ce contribuie la redactarea şi definitivarea actelor legislative, elaborează studii, sinteze şi analize comparative, asigură documentarea, expertiza de specialitate şi suportul logistic pentru  relaţiile internaţionale şi serviciile de protocol, desfăşoară activităţi ce privesc evidenţa, arhivarea şi informatizarea procesului legislativ, gestionarea resurselor umane şi financiare, asigurarea accesului la informaţiile de interes public, relaţiile cu presa şi cu societatea civilă.