Senatul României celebrează Ziua Internațională a Democrației

 

 

Adunarea Generală a Națiunilor Unite a stabilit ca, începând cu anul în curs, data de 15 septembrie să fie sărbătorită în întreaga lume ca Zi Internațională a Democrației.

 

Rezoluția care consacră această decizie, reafirmă faptul că democrația este o valoare universală, bazată pe voința liber exprimată a popoarelor de a-și determina propriile sisteme politice, economice, sociale și culturale și pe participarea lor deplină la toate aspectele vieții.

 

Data de 15 septembrie 2008 coincide, în mod simbolic, cu împlinirea a două decenii de la inițierea, sub egida ONU, a procesului Conferințelor Internaționale ale Democrațiilor Noi și Restaurate, având drept obiectiv susținerea transformărilor democratice în țări de pe toate continentele.

 

Totodată, pe 16 septembrie 1997, Uniunea Interparlamentară adopta Declarația Universală privind Democrația document ce evidențiază principiile fundamentale ale democrației – în primul rând participarea și responsabilitatea -, elementele și modalitățile de exercitare a unei guvernări democratice, precum și dimensiunea internațională a democrației.

 

Pentru a marca prima Zi Internațională a Democrației, Senatul României își va deschide lucrările în plen, marți, 16 septembrie 2008, printr-o alocuțiune rostită de doamna senator Paula Maria Ivănescu, Secretar al Biroului Executiv al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare. Cu același prilej, va fi organizată și o Zi a porților deschise.

 

Uniunea Interparlamentară (UIP), organism care datează din 1889 și în care România a fost reprezentată încă din 1892, a constituit primul forum permanent de negocieri politice multilaterale și se află la originile cooperării multilaterale instituționale de astăzi. La UIP sunt afiliate în prezent 150 de parlamente naționale din întreaga lume, precum și opt adunări interparlamentare, cu statut de membru asociat.

 

Promovarea democrației este un obiectiv central al mandatului UIP și îmbracă forme dintre cele mai diverse: derularea unor programe de consolidare a instituției parlamentare; încurajarea parteneriatului între femei și bărbați în viața politică, dezvoltarea dimensiunii parlamentare a relațiilor internaționale și, nu în ultimul rând, apărarea drepturilor omului, inclusiv drepturile parlamentarilor din întreaga lume de a-și reprezenta electorii în condiții de libertate și securitate.

 

 

LEGĂTURI UTILE:

 

     UIP și Ziua Internațională a Democrației

 

     Publicații ale UIP:

 

          - Declarația Universală privind Democrația

         

          - Broșură și poster dedicate Zilei Internaționale a Democrației

  

          - Parlamentul și democrația în secolul 21: un ghid de bune practici (2006)

 

          - Alegeri libere și corecte (2006)

 

-                  - Instrumente de control parlamentar (2008)

 

          - Mandatul parlamentar (2000)

 

-                  - Poster „Femeile în politică: 2008”