Ziua Internaţională a Democraţiei 2011

 

 

 

La propunerea Adunării Generale a Naţiunilor Unite, începând cu anul 2008, la data de 15 septembrie 2011, Uniunea Interparlamentară (UIP) şi parlamentele din întreaga lume sărbătoresc Ziua Internaţională a Democraţiei.

 

Adunarea Generală, în Rezoluţia  care consacră această decizie, reafirmă faptul că democraţia este o valoare universală, bazată pe voinţa liber exprimată a popoarelor de a-şi determina propriile sisteme politice, economice, sociale şi culturale şi pe participarea lor deplină la toate aspectele vieţii.

 

Dealtfel, ziua de 15 septembrie corespunde adoptării, de către Uniunea Interparlamentară, în septembrie 1997, a Declaraţiei Universale privind Democraţia ,  document care reafirmă principiile fundamentale ale democraţiei şi elementele definitorii ale unei guvernări democratice.

 

Tema propusă de UIP pentru ediţia 2011 a Zilei Internaţionale a Democraţiei este „Ce aşteaptă cetăţenii de la Parlamentul lor?” şi a fost stabilită în contextul proiectului iniţiat de Uniunea Interparlamentară şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, intitulat Raport Parlamentar Mondial, constând într-o serie de studii privind evoluţia, rolul şi funcţionarea instituţiei parlamentare. Primul Raport – la care au contribuit şi cele două Camere ale Parlamentului României - va fi publicat la începutul anului viitor şi va oferi o imagine globală asupra situaţiei parlamentelor lumii, a rolurilor lor în continuă schimbare şi a modalităţilor în care răspund cerinţelor legate de guvernare şi aşteptărilor din partea cetăţenilor şi societăţii.

 

La iniţiativa Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, Parlamentul României va marca Ziua Internaţională a Democraţiei 2011 prin declaraţii prezentate în plenul Camerei Deputaţilor de către domnul deputat Emil Radu MOLDOVAN, Preşedintele GRUI şi în plenul Senatului, de către domnul senator Emilian Valentin FRÂNCU, membru al Comitetului Director al GRUI.

  

 

Uniunea Interparlamentară (UIP)   este organizaţia mondială a parlamentelor lumii. A fost creată în 1889 şi a constituit primul forum permanent de negocieri politice multilaterale, aflându-se la originile cooperării multilaterale instituţionale de astăzi. România a fost reprezentată în UIP încă din 1892. În prezent, la UIP sunt afiliate 157 de parlamente naţionale din întreaga lume, precum şi 9 adunări interparlamentare, cu statut de membru asociat.

 

Promovarea democraţiei este un obiectiv central al mandatului UIP şi se realizează prin activităţi şi programe având ca scop: consolidarea instituţiei parlamentare; încurajarea parteneriatului între femei şi bărbaţi în viaţa politică; dezvoltarea dimensiunii parlamentare a relaţiilor internaţionale; apărarea drepturilor omului, inclusiv drepturile parlamentarilor din întreaga lume de a-şi reprezenta electoratul în condiţii de libertate şi securitate.

 

LEGĂTURI UTILE:

 

Rezoluţia Adunării Generale a Naţiunilor Unite privind instituirea Zilei Internaţionale a Democraţiei     

 

UIP şi Ziua Internaţională a Democraţiei     

 

Ziua Internaţională a Democraţiei la Senatul României  

     - 2010

-              - 2009

-              - 2008