Ziua Internațională a Democrației 2009

 

 

Începând cu anul 2008, la propunerea Adunării Generale a Națiunilor Unite, ziua de 15 septembrie este sărbătorită în întreaga lume ca Zi Internațională a Democrației.

Adunarea Generală, în Rezoluția care consacră această decizie, reafirmă faptul că democrația este o valoare universală, bazată pe voința liber exprimată a popoarelor de a-și determina propriile sisteme politice, economice, sociale și culturale și pe participarea lor deplină la toate aspectele vieții.

 

Această nouă Zi Internațională are o semnificație specială pentru parlamente și pentru organizația lor mondială, Uniunea Interparlamentară (UIP) , a cărei contribuție la promovarea democrației reprezentative este recunoscută la scară globală.

 

De altfel, la 16 septembrie 1997, UIP adopta Declarația Universală privind Democrația document ce evidențiază principiile fundamentale ale democrației, dimensiunea ei internațională, elementele și modalitățile de exercitare a unei guvernări democratice.

 

Pentru ediția 2009 a Zilei Internaționale a Democrației, UIP a ales tema Democrație și toleranță politică, evidențiind astfel necesitatea promovării, de către parlamente și membrii acestora, a unei culturi a toleranței la scara întregii societăți și, în mod special, în viața politică.

Ziua Internațională a Democrației 2009 va fi marcată în Senatul României printr-o alocuțiune rostită de dl. senator Vasile Ion,  membru al Biroului Executiv al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, miercuri, 16 septembrie 2009.

 

Uniunea Interparlamentară (UIP), organism care datează din 1889 și în care România a fost reprezentată încă din 1892, a constituit primul forum permanent de negocieri politice multilaterale și se află la originile cooperării multilaterale instituționale de astăzi. La UIP sunt afiliate în prezent 153 de parlamente naționale din întreaga lume, precum și opt adunări interparlamentare, cu statut de membru asociat.

 

Promovarea democrației este un obiectiv central al mandatului UIP și îmbracă forme dintre cele mai diverse: derularea unor programe de consolidare a instituției parlamentare; încurajarea parteneriatului între femei și bărbați în viața politică, dezvoltarea dimensiunii parlamentare a relațiilor internaționale și, nu în ultimul rând, apărarea drepturilor omului, inclusiv drepturile parlamentarilor din întreaga lume de a-și reprezenta electorii în condiții de libertate și securitate.

 

 

LEGĂTURI UTILE:

 

    UIP și Ziua Internațională a Democrației

    

    Toleranța politică - studiu realizat de WorldPublicOpinion.org și UIP

 

    Mesajul Secretarului General al Națiunilor Unite

 

    Ziua Internațională a Democrației 2008 la Senatul României

 

  

     Publicații ale UIP: