Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK


Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L621/2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Dialogului Social nr.62/2011
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:

ProiectOpinie
L621/2015
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Dialogului Social nr.62/2011
Număr de înregistrare: 635
Data de postare a opiniei: 06.11.2015 00:00:00
De la: Consiliul Patronatelor Bancare din Romania – CPBR
Textul opiniei: Consiliul Patronatelor Bancare din Romania – CPBR, organizatia patronala a sectorului bancar romanesc, va scriem inauntrul termenului de consultare publica, pentru a ne exprima punctul de vedere privind Proiectul de Lege prin care se urmareste modificarea art. 10 si art. 30 120 din Legea 62/2011 (Legea Dialogului Social).
 
Avand in vedere ca angajatii bancile noastre membre reprezinta peste o treime din totalul lucratorilor in sectorul bancar din Romania, consideram ca ca e de datoria noastra sa va cerem sa aveti in vedere respingerea acestor propuneri de modificare, potrivit argumentatiei pe care v-o prezentam in continuare:
 
A.         Modificarea articolului 10 alin. 1 vizează extinderea protecției liderilor de sindicat cu 2 ani după expirarea mandatelor acestora, protecția vizând atât modificarea contractelor individuale de muncă cât și concedierea pentru motive neimputabile lor din punct de vedere profesional.
 
i.          Trebuie remarcată pentru început lipsa de claritate a textului, formularea fiind deficitară din punct de vedere semantic. Se propune ca “reprezentanții aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale nu pot fi obiectul unor modificări”. Reprezentanții (în calitate de salariați) nu pot fi obiectul modificărilor. Obiectul eventualelor modificări este contractul individual de muncă, mai precis clauzele acestui contract, nu salariații care sunt părți în aceste contracte alături de angajatori. Credem că este necesar ca textul de lege să fie cât mai corect și clar formulat și nu putem fi de acord cu astfel de exprimări arbitrare. 
 
ii.         Propunerea face referire la instituții de drept inexistente, formularea fiind de asemenea deficitară: “reprezentanții aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale nu pot fi obiectul unor modificări sau desfaceri a (sic!) contractului individual de muncă pentru motive neimputabile lor din punct de vedere profesional”.
Este important să arătăm că desfacerea contractului individual pentru motive neimputabile nu există, ca instituție, în Codul Muncii. Există concedierea pentru motive care țin sau care nu țin de persoana salariatului. În cazul în care am interpreta că motivele neimputabile ar fi motivele care nu țin de persoana salariatului atunci ar trebui să ne raportăm la cazurile de desființare de posturi (Capitolul V, Secțiunea 4 din Codul Muncii). Pe de altă parte, dacă ne referim la desfacerea contractului datorită necorespunderii din punct de vedere profesional, atunci ne referim la concedieri pentru motive care țin de persoana salariatului (Capitolul V, Secțiunea 3 din Codul Muncii).
 
iii.        Referitor la extinderea termenului de protecție pentru 2 ani după expirarea mandatului de membru al organului de conducere sindical, considerăm că aceasta nu este justificat întrucât nu privește o protecție pentru desfășurarea de activități sindicale.
Totodată, salariații beneficiază oricum de protecție împotriva eventualelor abuzuri ale angajatorilor, modificarea și desfacerea contractului de muncă fiind strict reglementată de legislația muncii. In plus, principiile eficientei ar trebui sa se aplice si activitatii liderilor de sindicat. In practica, la fel ca si in activitatea economica, in cazul in care munca lor s-a dovedit a fi utila pentru membrii de sindicat, acestia ii pot realege pentru un nou mandat, rezultand astfel implicit si o prelungire a protectiei lor, pe baze solide, fara a fi nevoie de modificarea legislatiei existente.
 
iv.        Considerăm că este mult mai important să rămână formularea actuală “Sunt interzise modificarea şi/sau desfacerea contractelor individuale de muncă ale membrilor organizaţiilor sindicale pentru motive care privesc apartenenţa la sindicat şi activitatea sindicală”, fiind în concordanță cu recomandările Organizatiei Internationale a Muncii - OIM. Nu înțelegem de ce a fost eliminată prevederea conform căreia membrii din organele de conducere sindicală sunt protejați împotriva acțiunilor o protecție pentru desfășurarea de activități sindicale. 
Totodată, salariații beneficiază oricum de protecție împotriva eventualelor abuzuri ale angajatorilor, modificarea și desfacerea contractului de muncă fiind strict reglementată de legislația muncii. In plus, principiile eficientei ar trebui sa se aplice si activitatii liderilor de sindicat. In practica, la fel ca si in activitatea economica, in cazul in care munca lor s-a dovedit a fi utila pentru membrii de sindicat, acestia ii pot realege pentru un nou mandat, rezultand astfel implicit si o prelungire a protectiei lor, pe baze solide, fara a fi nevoie de modificarea legislatiei existente.
 
iv.        Considerăm că este mult mai important să rămână formularea actuală “Sunt interzise modificarea şi/sau desfacerea contractelor individuale de muncă ale membrilor organizaţiilor sindicale pentru motive care privesc apartenenţa la sindicat şi activitatea sindicală”, fiind în concordanță cu recomandările Organizatiei Internationale a Muncii - OIM. Nu înțelegem de ce a fost eliminată prevederea conform căreia membrii din organele de conducere sindicală sunt protejați împotriva acțiunilor o protecție pentru desfășurarea de activități sindicale. 
angajatorilor care ar avea legătură cu activitatea sindicală a salariaților în cauză. Credem că este mult mai important să protejăm aceste valori și nu să ne asigurăm că foștii lideri de sindicat nu sunt concediați in cazul desfiintarii postului timp de 2 ani după încetarea activității sindicale, fortand astfel angajatorul sa mentina un salariat pe un post inexistent, discriminandu-i astfel potential pe toti ceilalti salariati.   
 
 
B.         Modificarea articolului 30 vizează obligativitatea invitării delegaților desemnați de sindicatele reprezentative la ședințele consiliilor de administrație sau organele asimilate acestuia, invitația fiind în scopul rezolvării problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv.
 
i.          Obligativitatea invitării delegaților sindicatelor reprezentative la ședințele consiliilor de administrație poate reprezenta o măsură de facilitare a dialogului numai în măsura în care subiectele supuse acestui tip de consultare sunt clar determinate. În formularea actuală și într-o interpretare extensivă, delegații sindicatelor reprezentative ar deveni invitați permanenți ai organelor de conducere societare, deoarece problemele de interes profesional, economic, cultural sau sportiv acoperă totalitatea deciziilor pe care conducerea unei societăți comerciale le poate lua.
 
ii.         Scopul participării este de asemenea vag formulat, lăsând loc unor interpretări care cu siguranță vor duce la tensionarea relațiilor dintre angajator și sindicate. Formularea “rezolvarea problemelor” este atât de vagă încât poate fi interpretată atât ca o consultare asupra soluțiilor propuse cât și ca un acord asupra soluției. Coroborând cu prima teză de mai sus, considerăm că această formulare poate duce la apariția unor membri permanenți în consiliile de administrație, care să pretindă un drept de veto asupra unor decizii. Acest lucru nu poate fi acceptat de angajatori si nici de potentialii investitori si viitori angajatori, întrucât  reprezintă o imixtiune fără precedent în actul de administrare a afacerii.
În concluzie, Consiliul Patronatelor Bancare din Romania consideră că această propunere de modificare a Legii 62/2011 privind Dialogul Social trebuie respinsă întrucât, prin adoptarea acestei s-ar atinge un rezultat invers celui propus, respectiv o înrăutățire substanțială a actului dialogului social.
 
Considerăm că orice modificări ale Legii 62/2011 trebuie să vizeze îmbunățirea cadrului în care se desfășoară Dialogul Social. Acest lucru poate avea loc prin identificarea intereselor comune ale partenerilor de dialog și prin facilitarea atingerii intereselor comune, nu prin propunerea, în grabă a unor texte de lege deficitare din punct de vedere al redactarii si aplicabilitatii lor si care nu vor avea niciun rezultat în afara antagonizării principalilor actori ai dialogului social – Sindicatele si Patronatele.
 
Va rugam sa primiti, domnule Presedinte, expresia inaltei noastre consideratii.
 Go to top