Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

print
miercuri, 28 oct. 2020
 9:00 - 16:00
 
 
extinde listă comisii LUCRĂRI ÎN COMISIILE PERMANENTE


CENTRUL DE ORGANIZARE
SI PROMOVARE EVENIMENTE
telefon: + 40 21 414 2906
             + 40 21 414 2954
fax: + 40 21 414 2952
e-mail: cope@senat.ro

Anunțuri

Anunțuri
27.10.2020
N O T Ă pentru exercitarea de către parlamentari a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
      În conformitate cu prevederile  art. 15 alineatele (2) şi (3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-au depus la secretarul general al Senatului, în vederea exercitării de către senatori a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, următoarele legi:
 
1. Legea privind completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000;
 
2. Legea pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003;         
 
3. Legea pentru completarea art. 1 alin. (2) al Legii nr.491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului și pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;                      
 
4. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România; 
 
5. Legea pentru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
                                                                           
6. Legea pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal;
 
7. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing;                          
 
8. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile  -procedură de urgență;
 
9. Legea pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare la Reţeaua europeană de prevenire a criminalităţii - EUCPN, de către Poliţia Română, precum şi pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte;                
 
10. Legea  pentru aprobarea obiectivului de investiţii „Autostrada Nordului”; 
 
11. Legea  privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru modificarea şi completarea art. 15 din Legea concurenţei nr.21/1996 -procedură de urgență;
 
12. Legea  pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004;
 
13. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronica în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism  -procedură de urgență;
 
14. Legea  pentru ratificarea  Acordului Economic şi Comercial Cuprinzător (CETA) între Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016;
                                                                          
15. Legea pentru completarea anexelor nr.1 și 2 din Legea nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale;     
 
16. Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 -procedură de urgență.
  
 
Termenele pentru sesizare sunt de 2 zile pentru legile adoptate în procedură de urgenţă şi de 5 zile pentru legile adoptate în procedură de drept comun de la data depunerii, astăzi, 27 octombrie 2020.
 
Citește mai departe

Comunicate de presă

Comunicate de presă
26.10.2020
Primirea de către domnul Titus Corlățean, vicepreședinte al Senatului României, a E.S. domnul Nurbakh Rustemov, ambasadorul Republicii Kazahstan în România
Citește mai departe
Comunicate de presă
21.10.2020
Primirea de către doamna Gabriela Crețu, președintele Comisiei pentru afaceri europene, a E.S. domnul Sergey Minasyan, ambasadorul Republicii Armenia în România
Citește mai departe
Comunicate de presă
16.10.2020
Intervenția senatorului Titus Corlățean în cadrul reuniunii online a Comisiei pentru afaceri politice și democrație a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei
Citește mai departe
Comunicate de presă
15.10.2020
Intervenția senatorului Viorel Badea pe tema necesității respectării drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale la reuniunea online a Comisiei pentru egalitate și nediscriminare a APCE
Citește mai departe
Comunicate de presă
14.10.2020
Participarea senatorului Titus Corlățean la reuniunea online a Comisiei pentru afaceri juridice și drepturile omului a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE)
Citește mai departe
Comunicate de presă
03.10.2020
Mesajul Președintelui interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Federale Germania
Citește mai departe

Contact

Parlamentul României SENAT
Adresă poştală
Biroul relaţii publice (responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001)
Direcția presă comunicare și imagine
Go to top