Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L207/2016 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top