Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L52/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top