Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK


Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L173/2018 Propunere legislativă privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecţia datelor)
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:

ProiectOpinie
L173/2018
Propunere legislativă privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecţia datelor)
Număr de înregistrare: 26
Data de postare a opiniei: 23.03.2018 00:17:00
De la: Lucian Todoran
Textul opiniei: Arat ca art. 77, alin. (2) ?i 78, alin. (2) al Regulamentului (UE) 2016/679 nu ofera persoanei vizate suficienta securitate juridica în privin?a solu?ionarii plângerii adresate A.N.S.P.D.C.P. în termen rezonabil. Primul dintre articole nu specifica un termen de solu?ionare a plângerii, iar cel de-al doilea articol specifica un termen maxim extrem de lung, anume trei luni, ?i nu impune solu?ionarea finala a plângerii.
Solicit, pentru acest motiv, transpunerea mai stricta în legisla?ia na?ionala a celor doua prevederi de mai sus, în sensul men?ionarii ca A.S.P.D.C.P. are obliga?ia sa dea raspunsul în termen de 30 de zile, termen comun tututor peti?iilor ?i men?ionat la art. 8, alin. (1) al O.G. 27/2002 privind activitatea de solu?ionare a peti?iilor, iar la expirarea acestui termen persoana vizata are dreptul de a se adresa justi?iei . De asemenea, solicit acesta transpunere mai stricta ?i în sensul de a clarifica ca raspunsul A.N.S.P.D.C.P trebuie sa con?ina solu?ia la plângerea persoanei vizate, nu doar informarea asupra unor progrese.
Arat ca lipsa securita?ii juridice ?i men?inerea laxita?ii regulamentului european în privin?a activita?ii A.N.S.P.D.C.P. risca sa transforme dreptul de a adresa plângere catre A.N.S.P.D.C.P. într-un drept iluzoriu, A.N.S.P.D.C.P. având dreptul de a amâna sine die solu?ionarea peti?iilor, fapt contrar tradi?iei administrative a sistemului de drept românesc în care solu?ionarea peti?iilor se face în termene imperative. De asemenea, condi?ionarea liberului acces la justi?ie de neprimirea unei simple informari a A.N.S.P.D.C.P. cu privire la progrese în solu?ionarea plângerii e o încalcare a acestui drept constitu?ional la liberul acces la justi?ie, de care beneficiaza ceta?enii români, expunându-i pe ace?tia arbitrariului unei institu?ii publice.Go to top