Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L300/2018 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:

ProiectOpinie
L300/2018
Propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului
Număr de înregistrare: 35
Data de postare a opiniei: 5/3/2018 10:51:00 AM
De la: Cordneanu Beatrice Stefania
Textul opiniei: În opinia subsemnatei, termenul de „ura” exprima un sentiment subiectiv care va fi greu de definit ?i încadrat în anumi?i parametrii pentru ca legea sa fie clara, concreta ?i sa poata fi pusa în aplicare. în acest sens, textul legal va purta interpretari foarte largi. Apreciez ca termenul în sine este vag pentru un text normativ. A?a cum nu se poate impune un act normativ bazat pe sentimentul de „iubire”, consider ca ?i termenul de „ura” are un pronuntat caracter subiectiv, greu de definit pentru ca textul legal sa fie clar ?i previzibil în aplicarea sa


Adresa poştală: Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711; Centrala: +40 21 414 1111 +40 21 316 0300.
Hartă Site
Go to top