Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L248/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top