Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L498/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top