Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L524/2018 Propunere legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ”Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top