Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L526/2018 Propunere legislativă pentru modifcarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Adresa poştală: Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711; Centrala: +40 21 414 1111 +40 21 316 0300.
Hartă Site
Go to top