Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L526/2018 Propunere legislativă pentru modifcarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top