Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L530/2018 Propunere legislativă privind completarea art.III din Legea nr.72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top