Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L536/2018 Propunere legislativă privind abrogarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top