Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L538/2018 Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top