Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L539/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top