Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L545/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor şi pentru modificarea art.342 alin.(1) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top