Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L398/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top