Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L555/2018 Propunere legislativă privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară în baza posesiei înregistrate în Registrul Agricol
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top