Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L557/2018 Propunere legislativă pentru protecţia minorilor şi a tinerilor aflaţi în dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administraţia Statului
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top