Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L562/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top