Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L559/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top