Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L561/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top