Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L561/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Adresa poştală: Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711; Centrala: +40 21 414 1111 +40 21 316 0300.
Hartă Site
Go to top