Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L566/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top